n Brussel - naar homepage
Stadsbeeld van Brussel. Man met een jas, kap over het hoofd getrokken, staat voor een beschilderde schutting.

Stadsvernieuwing in Brussel

Stadsvernieuwingsprojecten zijn instrumenten om steden te herwaarderen en te ontwikkelen.

In het kader van het Vlaamse stedenbeleid ondersteunt de Vlaamse overheid stadsvernieuwingsprojecten. Stadsvernieuwingsprojecten koppelen een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke ruimte aan initiatieven van samenlevingsopbouw. Het gaat om innoverende projecten die een hefboomfunctie hebben en die de leefbaarheid van een wijk verhogen.