n Brussel - naar homepage

Overheidsopdrachten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is verplicht om de wet op de overheidsopdrachten te volgen voor diensten, leveringen en werken.

Naast de officieel verplichte publicaties in het Bulletin der Aanbestedingen of in het Europees Publicatieblad, informeert de VGC u ook via haar website over nieuwe opdrachten.