Anderlecht krijgt prestigieuze nieuwe campus Nederlandstalig onderwijs

Op het verlaten bedrijventerrein tussen het Kanaal en de Walcourt- en Deleersstraat komt een nieuwe Nederlandstalige scholencampus voor 1.330 leerlingen. Dat heeft het VGC-college beslist op voorstel van minister Sven Gatz, bevoegd voor Scholenbouw en Nederlandstalig onderwijs. Zowel naar infrastructuur als naar pedagogiek zijn de ambities voor deze stadscampus van de toekomst hoog.

Op deze Anderlechtse site langs het kanaal bouwt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een nieuwe dubbele basisschool, een secundaire school en een kinderdagverblijf. De gemeente Anderlecht zal de dubbele basisschool en het kinderdagverblijf inrichten. De secundaire school, met ASO-, TSO-, BSO- en STEM-studierichtingen zal worden ingericht door GO! Scholengroep Brussel.

In de Anderlechtse wijken langs het kanaal worden veel nieuwe woningen bijgebouwd. Daardoor is er ook nieuwe schoolinfrastructuur nodig, waar ook o.m. gezinnen uit het naburige Vorst terecht zullen kunnen. Daarom zette de VGC een publiek-private samenwerking op om een nieuwe scholencampus van 21.000 m² te bouwen. Er zullen 480 kleuters en leerlingen van het lager onderwijs terecht kunnen, 800 leerlingen van het secundair onderwijs en 50 peuters in de kinderkribbe.

Daarnaast komt er een grote sportinfrastructuur voor de twee scholen. Die zal, uitgebaat door de gemeente Anderlecht, ook na de schooluren open zijn. Met heel wat groene ruimte tussen de gebouwen zal er een nieuwe dynamiek ontstaan in de buurt en langs het kanaal.

Ontwerp en pedagogische context

De ontwikkelaar, Deleers Development BV en de architecten SMAK Architects zijn al aan de slag gegaan om deze open en groene campus met alle ruimtelijk en pedagogisch comfort voor 1.330 kinderen te bouwen. Naast groene buitenruimten, komt er een aflopende promenade naar het kanaal, waarlangs het kinderdagverblijf, de basisschool, de sportinfrastructuur en de secundaire school met labo’s en ateliers voor de STEM-studierichting (een Engelse afkorting voor Wetenschap, Technologie, Technieken en Wiskunde) elkaar opvolgen. De werken beginnen in 2022. Op 1 september 2024 zal de schoolbel voor het eerst rinkelen.

“De nieuwe campus wil een stadscampus zijn die de leerlingen een venster op de toekomst biedt”, vertelt minister Sven Gatz. “De nadruk op de wetenschappelijke en technische studierichtingen op deze onderwijssite, gelegen naast het kanaal met zijn industrieel verleden, past in dit beeld: Brussel biedt als metropool in volle conversie steeds meer kansen voor jongeren die naast een brede algemene kennis, ook een grote wetenschappelijke en technische bagage meekrijgen.”

De gemeente Anderlecht en het GO! zullen op deze campus een doorgaande pedagogische lijn uitwerken, van 0 tot 18 jaar, die aandacht schenkt aan de scharniermomenten in de schoolloopbaan en een warme overgang voorbereidt van peuter- naar kleuteronderwijs en van lagere school naar secundaire school.

Op de campus komt ook een aanbod Duaal Leren, een onderwijsvorm waarbij de leerlingen les volgen afwisselen met meedraaien in bedrijven. Zo kunnen jongeren op de campus zelf kiezen hoe snel ze zich met de aangeleerde vaardigheden op de arbeidsmarkt willen wagen. Na de schooluren zullen de leslokalen, ateliers en werkplaatsen ook worden gebruikt door het volwassenenonderwijs, waar jongeren en volwassenen de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en bekwamen.

Met dit project willen de schoolbesturen, ondersteund door de VGC, een stedelijke school van de toekomst uitbouwen. De nadruk op de campus ligt op het vormen van een leergemeenschap, onder het motto ‘samen leren, op maat van de leerling’. De VGC zal via de begeleiding van haar Onderwijscentrum Brussel al haar expertise inzetten om van deze scholen een succesverhaal te maken. In het lesgeven worden daarbij dan volgende troeven uitgespeeld: de diversiteit van de grootstad, meertaligheid en een grote openheid, zowel naar de dynamiek van de buurt als naar de evoluties op de arbeidsmarkt.

Financiering

Het college van de VGC heeft zopas de overeenkomsten met het GO! en de gemeente Anderlecht goedgekeurd. De totale constructiekost bedraagt 32,5 miljoen euro. De schoolbesturen zullen een beperkte jaarlijkse vergoeding betalen voor het gebruik van de verschillende gebouwfuncties.

“Dit project voor een schoolcampus van 1.330 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en ouder, komt op de juiste plaats en op het juiste moment” legt minister Sven Gatz uit. “In Anderlecht, in het naburige Vorst en in de omliggende gemeenten is er nu meer Nederlandstalig basisonderwijs nodig. Gezien het succesverhaal van ons onderwijs in de voorbije jaren, verwachten we een blijvende grote vraag naar Nederlandstalig secundair onderwijs.”
“Dat onderwijs moet van topniveau zijn”, aldus nog Sven Gatz. “Van groot belang is de pedagogische aanpak die nu wordt ontwikkeld voor de site, waarbij twee schoolbesturen – de gemeente Anderlecht en het GO! – de handen in elkaar slaan om de leerlingen een sterke persoonlijke en wetenschappelijke bagage mee te geven. Met graduele studieovergangen en onderwijs-op-maat zullen de jongeren de juiste studiekeuzes maken, zodat ze alle kansen kunnen grijpen op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs.”
Elke Roex, de schepen van Anderlecht bevoegd voor het gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs, is ook opgetogen met het project: “Ik ben heel trots dat we onze droom voor een vernieuwend ‘urban leercentrum’, met een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrije tijd voor iedereen, zullen realiseren in Anderlecht, dankzij de samenwerking met de VGC en het GO!. Essentieel in deze brede school zullen de overgangen zijn tussen de onderwijsniveaus, met clustering van telkens jaargroepen van 4 jaar, van het kinderdagverblijf tot de basisschool, en waarbij de 5e en 6e leerjaren geleidelijk de verbinding maken met het secundair onderwijs.”
“Met het beheer van de sportinfrastructuur op de site zal de gemeente er voor zorgen dat er het hele jaar een vrijetijdsaanbod komt voor de leerlingen, buurtbewoners en sportclubs”, gaat Elke Roex verder. “Zo zal deze campus ook na schooltijd een bruisende ontmoetingsplek langs het kanaal zijn.”
“De nieuwe school beantwoordt de nood aan STEM-gericht secundair onderwijs in Brussel”, zegt Jurgen Wayenberg, algemeen directeur van GO! Scholengroep Brussel.  “De studierichtingen zijn afgestemd op de toenemende robotisering en de technologie van de toekomst. Vanuit dit uniek schoolconcept bereiden we leerlingen voor om versterkt de arbeidsmarkt te betreden of met een stevige basiskennis door te stromen naar een STEM-opleiding in het hoger onderwijs.”