Basisscholen Klim Op en Prinses Paola uit Sint-Lambrechts-Woluwe krijgen volwaardig toekomstperspectief

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een masterplan uitgewerkt voor haar gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs. De VGC trekt daarvoor een bedrag van 7,2 miljoen uit, waarmee de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs Klim Op wordt overgedragen aan het GO! en er een nieuwbouwproject komt voor de basisschool Prinses Paola.

In een eerste fase wenst de gemeente de Klim Op-school over te dragen naar een schoolbestuur met meer expertise in buitengewoon onderwijs. Dankzij de tussenkomst van de VGC in dit dossier werd overeengekomen dat Klim Op op 1 september 2023 zal worden overgenomen door de Scholengroep Brussel van het GO!.

Op de site van het GO! aan de Grote Prijzenlaan in Sint-Pieters-Woluwe wordt een tijdelijke huisvesting voorzien in afwachting van een definitieve. De kost van deze tijdelijke huisvesting, 1,2 miljoen euro, wordt volledig gedragen door de VGC. Een definitieve huisvesting wordt gepland in het kader van een ruimer project voor GO! basisschool De Zonnewijzer en GO! Meertalig Atheneum Woluwe op de hierboven vermelde campus. Hiervoor komt de VGC met 6 miljoen euro over de brug.

Het tweede spoor van het Masterplan betreft de herstructurering en uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Prinses Paola. De gebouwen en paviljoenen van deze bestaande schoolsite worden gefaseerd vervangen door een nieuwbouw voor een dubbele basisschool van 440 leerlingen. Gezien de noden van de Nederlandstalige gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord, zullen binnen dit bouwproject ook enkele ruimten worden opgenomen voor gedeeld en voor exclusief gebruik door het deeltijds kunstonderwijs. De opmaak van een plan is in volle ontwikkeling.

Ik ben bijzonder fier dat we erin geslaagd zijn om samen met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het GO! een stevig project op de rails te zetten”, aldus Brussels minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs. “Het Nederlandstalig onderwijs van deze gemeente krijgt daardoor een volwaardig en mooi toekomstperspectief. Dankzij een investering van de VGC van 7,2 miljoen euro kan alvast het buitengewoon onderwijs Klim Op rekenen op de noodzakelijke ondersteuning. De aanpak van Prinses Paola volgt dezelfde koers.”
Ook burgemeester Olivier Maingain van Sint-Lambrechts-Woluwe is tevreden: “Ik wens van deze gelegenheid gebruik te maken om Minister Gatz te bedanken. Hij laat ons toe om een project dat reeds 20 jaar op zich laat wachten terug op de rails te brengen.”
Dankzij deze overname bieden we een nieuw toekomstperspectief voor de leerlingen en het schoolteam van Klim Op en nemen we onze maatschappelijke rol op om het aanbod buitengewoon onderwijs verder uit te breiden”, aldus Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel. “De GO! site aan de Patrijzenlaan ligt op een geringe afstand van de huidige site van Klim Op in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat maakt de stap naar de nieuwe schoolomgeving voor het schoolteam, de ouders en hun kinderen bijzonder laagdrempelig. We kijken ernaar uit om het schoolteam en de leerlingen te verwelkomen in onze scholengroep.”