Basisschool Nieuwland in hartje Brussel feestelijk geopend

1 september 2023 was niet alleen de start van het nieuwe schooljaar voor de leerlingen van Basisschool Nieuwland in centrum Brussel. Het was, in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, ook een feestelijk moment om de afwerking van een groot renovatieproject voor het Nederlandstalig onderwijs in de regio te vieren.

In 2010 vatte het schoolbestuur van de basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat in Brussel Stad het plan op om een bijkomende vestigingsplaats te bouwen. Met subsidies van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werd een pand aangekocht op de site Nieuwland, aan de andere kant van de Noord-Zuid verbinding.

Aangezien het een complex renovatiedossier betrof, in één van de dichtst bebouwde delen van de stad, namen in 2018 de VGC en het schoolbestuur KATOBA de verantwoordelijkheid van de werken mee op. Met een bijkomende subsidie van de VGC voor de ingrijpende renovatiewerken en voor de tijdelijke huisvesting van de school tijdens de werken, werd het dossier gefaseerd uitgerold, zodat de groeiende basisschool kon blijven functioneren.

Op 1 september 2023 werd het sluitstuk gevierd van dit proces, waarbij de kleine basisschool Sint-Joris van weleer, verdubbeld is met de nieuwe basisschool Nieuwland. 240 kleuters en lagere schoolkinderen en een heel schoolteam kunnen nu ten volle leren, inspireren en ontdekken.

Brussels minister en VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz, vat het als volgt samen:

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar vandaag zijn we fier op het resultaat: een moderne, multifunctionele Nederlandstalige basisschool in het hartje van Brussel. Wanneer schoolbesturen en overheden de handen in elkaar slaan, bereiken we mooie resultaten en zorgen we voor een uitbreiding van de capaciteit in ons sterk Nederlandstalig onderwijs in Brussel.”

Ook Piet Ketele, gedelegeerd bestuurder van het schoolbestuur KATOBA, is tevreden:

Met een volwaardige basisschool op de site Cellebroers en op de site Nieuwland, hebben we plaats voor in totaal 460 leerlingen, met een sterk leerkrachtenteam.”

De site basisschool Sint-Joris Cellebroers (de kleuterschool) werd reeds in januari 2023 geopend, en nu is ook de site Nieuwland (de lagere school) feestelijk geopend. De VGC investeerde iets meer dan 5 miljoen euro in het bouwproject van Basisschool Nieuwland, waarbij dit schooljaar ook de speelplaats volledig wordt heringericht, tot een veilige en inspirerende omgeving. Met dit bouwproject kunnen het schoolbestuur en de VGC een antwoord bieden op de vraag van ouders om hun kinderen naar een Nederlandstalige school te sturen, in het centrum van Brussel.