Bouw campus Gallait in Schaarbeek officieel van start

Scholencomplex opent op 1 september 2020 de deuren voor 1.060 leerlingen en drie jeugdwerkingen

Schaarbeek, 27  november 2019 – In Schaarbeek wordt vandaag de eerste steen gelegd voor campus Gallait, een gloednieuwe scholencampus die op 1 september 2020 de deuren opent. VGC-collegeleden Sven Gatz en Pascal Smet geven daarmee de aftrap voor de bouw van een multifunctioneel scholencomplex met een grote secundaire school, een basisschool en de tweede tienerschool van Brussel. De scholen, onder de directie van Sint-Goedele vzw, zullen plaats bieden voor 1.060 leerlingen.

Daarnaast nemen begin september 2020 drie jeugdwerkingen hun intrek op de site.  De VGC maakt hiervoor zo’n 36,8 miljoen euro vrij.

Kinderen en jongeren brede ontwikkelingskansen bieden
“We blijven investeren in nieuwe scholen in Brussel omdat het nodig is. In onze superdiverse stad hebben alle kinderen en jongeren recht op kwaliteitsvol onderwijs. Dat is de belangrijkste troef van onze Nederlandstalige scholen. Ik ben fier dat we vandaag opnieuw het startschot mogen geven voor een ambitieus project”, aldus Sven Gatz , collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

De multifunctionele campus staat volledig in het teken van de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de secundaire school en de tienerschool staan brede vormingspakketten op het programma voor de respectievelijk 600 en 240 jongeren. De basisschool is een brede school die maximale ontwikkelkansen nastreeft voor 220 lagereschoolkinderen en kleuters. Dat doet ze door organisaties, ouders en buurtbewoners te betrekken in het leerproces.

Een multifunctionele campus als Gallait is hiervoor ideaal. De verschillende jeugdwerkingen Chiro Schaarbeek, kunstcollectief Transfo Collect en Ratatouille/D’BROEJ maken namelijk ook deel uit van de campus. Daarnaast is er een sporthal en een jeugdcentrum met repetitieruimte en biedt het gemeenschapscentrum De Kriekelaar een groot aanbod aan culturele kinderactiviteiten aan. Kinderen en jongeren kunnen zich zo ook na de schooluren op een bereikbare, toegankelijke plek verder ontplooien.  

“We brengen onderwijs, cultuur en jeugd samen op deze multifunctionele campus. Ratatouille/D’BROEJ vonden eerder al hun weg naar de Gallaitsite. Met Chiro Schaarbeek en kunstcollectief Trasfo Collect zetten we de deur open voor álle Schaarbeerkse ketjes. De Gallaitsite wordt de ideale uitvalsbasis waar kinderen en jongeren elkaar ook na de schooluren kunnen vinden. Een krachtig jeugdbeleid verdient krachtige gebouwen, met veel uitstraling,” zegt Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Groene buitenruimtes, open naar de buurt
De verschillende voorzieningen op de campus worden verspreid over kleinere gebouwen. “Door te werken met paviljoenen, wordt het kleinschalige karakter verzekerd”, aldus POLO architecten . Elke school op de campus krijgt herkenbare gebouwen. Deze gebouwen worden verbonden met groene buitenruimtes. De campus opent zich naar de buurt en wil omwonenden uitnodigen om deel uit te maken van de gemeenschap.

Deze gemeenschapscampus, op de site van de oude Renaultfabriek, is ontwikkeld door THV Odebrecht-Vanhout en POLO architectenbureau. Zij dienden het winnende ontwerp in bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie.