Brusselse leraarskamers krijgen make-over

Leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel geven dagelijks het beste van zichzelf om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Lesgeven in een grootstad bevat immers heel wat uitdagingen. Leerkrachten hebben daartoe nood aan interactie met collega’s. Ze hebben een plek nodig om te overleggen, afspraken te maken, te ontspannen, zorgen te delen en andere leerkrachten echt te leren kennen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie toont graag waardering voor dat werk en de grote inzet. Daarom lanceert Brussels minister Sven Gatz een nieuw subsidiekader waarin scholen gestimuleerd worden om van hun leraarskamers dynamische en inspirerende plekken te maken en zo het welbevinden van het lerarenkorps te vergroten.

Minister Sven Gatz: “De leraarskamer is bij uitstek de plek waar nieuwe ideeën ontstaan en uitgewisseld worden, waar lesvoorbereidingen worden gemaakt, maar ook waar na het lesgeven leerkrachten even op adem kunnen komen. We willen onze Brusselse leerkrachten hun job laten uitoefenen in de beste omstandigheden. We investeren daarom onafgebroken in nieuwe onderwijsinfrastructuur en willen met dit subsidiekader de werkomstandigheden van leerkrachten zo optimaal mogelijk maken”.

Met de renovatie en opwaardering van de leraarskamer willen we schoolteams een veilige en gezonde werkomgeving bieden en ruimte creëren die inspeelt op toekomstige uitdagingen.

Scholen die interesse hebben, kunnen ten laatste op 31 augustus 2023 een aanvraag indienen op het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be. Scholen kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 15.000 euro.