Campus Kompas van start met tienerschool

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft op woensdag 1 september een bezoek gebracht aan de nieuwe school Campus Kompas in Schaarbeek. Daar ging een tienerschool van start. Campus Kompas zal de komende jaren, van het kleuteronderwijs tot het secundair, plaats bieden aan 1.060 kleuters, leerlingen en scholieren.

Sensibiliseren en prikken

Op 1 september gaat het schooljaar in het Brussels onderwijs van start onder speciale omstandigheden. Alleen in het Brussels Gewest geldt er in het onderwijs immers nog een mondmaskerplicht. Vorige week werd een sensibiliseringsactie voorgesteld in het onderwijs, die de vaccinatiegraad in Brussel bij leerlingen en ouders moet helpen opkrikken. Deze week bezorgt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de schooldirecties de nodige documentatie en modelbrieven. Verwacht wordt dat na de sensibiliseringsinspanningen, vanaf half september ook de eerste prikken zullen worden gezet.

Gloednieuwe schoolinfrastructuur

Minister Gatz nam woensdag een kijkje in Campus Kompas in Schaarbeek. Deze nieuwe schoolinfrastructuur wordt een groot complex dat plaats biedt aan 1.060 leerlingen, 720 in het secundair onderwijs en 340 in het basis- en kleuteronderwijs. Woensdag 1 september gingen de basisschool en het eerste jaar van het secundair onderwijs open. De komende jaren volgen de andere studiejaren. Op dit ogenblik zijn er nog verschillende plaatsen op de school vrij.

Minister Gatz: “Deze nieuwe schoolinfrastructuur aan de Gallaitstraat in Schaarbeek zal ook op onderwijsvlak vernieuwen met een tienerschool. Die speciale school heeft leerlingen van 11 tot en met 14 jaar als doelgroep. Het komt erop neer dat de vijfde- en zesdeklassers van het gewone basisonderwijs met de eerste- en tweedejaars van het secundair onderwijs vier jaar lang samen in de tienerschool les volgen. Met die onderwijsvernieuwing sluit het onderwijs beter aan bij de emotionele ontwikkeling die deze tieners doormaken.”
Bruno De Lille, algemeen directeur van de overkoepelende scholengroep Sint-Goedele Brussel: “We hebben de school Campus Kompas genoemd want we willen er hier voor zorgen dat de leerlingen zelf richting aan hun leven kunnen geven. De nood aan goede scholen is groot in Brussel en we zijn dan ook erg blij dat we kunnen meewerken aan het creëren van extra plaatsen zodat we onze Brusselse kinderen en jongeren de kansen kunnen geven die ze verdienen.”

Maximale infrastructuurinvesteringen

De infrastructuur voor dit nieuwe scholencomplex wordt gefinancierd met VGC-middelen. De totale kostprijs bedraagt circa 36,84 miljoen euro.

Minister Gatz: “Om zo goed mogelijk gelijke tred te houden met de toenemende vraag naar meer plaatsen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs in Brussel, blijven we maximaal inzetten op investeringen in nieuwe schoolgebouwen. De VGC spant zich daarvoor in en biedt ondersteuning via eigen financiering, via samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, of via subsidies aan initiatieven van onderwijskoepels, gemeenten of inrichtende machten. Tot nieuwjaar staan er bijvoorbeeld zo’n dozijn openingen en eerstesteenleggingen van nieuwe basis- en secundaire schoolinfrastructuur in mijn agenda.”