Consortium pARTy zorgt in komende twee jaar voor inclusief cultuuraanbod in Kuregem

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris en collegelid bevoegd voor Jeugd en Cultuur in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kondigt aan dat het consortium pARTy, bestaande uit de organisaties Cultureghem, MUS-E Belgium, Huis van het Kind Anderlecht, verkozen is tot laureaat van de projectoproep ‘cultuureducatie in Kuregem’. In 2024 en 2025 zal het consortium een programma opstellen dat kinderen en jongeren van de wijk Kuregem aanmoedigt om te spelen en samen te werken aan culturele projecten tijdens jaarateliers, vakantieateliers en vrijetijdsactiviteiten.

“We blijven via cultuur investeren in de jongeren van de wijk Kuregem. Het consortium pARTy kan rekenen op een subsidie van 180.000 euro per jaar om net die kinderen te bereiken die anders geen toegang krijgen tot een educatief cultuuraanbod. Dat is enorm belangrijk, want kunst vergroot je wereldbeeld, prikkelt je verbeelding, voedt je nieuwsgierigheid en wakkert je talenten aan”, gelooft Ans Persoons, VGC-collegelid.

Tijdens haar lopende meerjarenplan 21-25 wil de VGC inzetten op een capaciteits- en kwaliteitsverhoging van het cultureel aanbod voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar. Daarbij gaat er een bijzondere aandacht uit naar kwetsbare wijken. De wijk Kuregem is er zo eentje en net daar wil de VGC met een vernieuwend project zorgen voor een meer inclusief aanbod. Op 28 september lanceerde de VGC daarom de projectoproep ‘cultuureduactie in Kuregem’.

“Er is in Kuregem een grote nood aan projecten die kinderen en jongeren verbinden en binnenbrengen in werelden die ze nog niet kennen. Het gekozen project beantwoordt helemaal aan deze nood: de samenwerking tussen de verschillende partners garandeert dat er een kwaliteitsvol aanbod zal zijn en dat veel kinderen en jongeren uit de buurt zullen kunnen meedoen”, aldus Bieke Comer, schepen in Anderlecht bevoegd voor onder meer Nederlandstalige cultuur en Nederlandstalige jeugd.

Sterk, uniek en geloofwaardig verhaal

Vier kandidaten dienden in december 2023 hun projectvoorstel in. Het consortium pARTy bestaande uit Cultureghem, MUS-E Belgium, Huis van het Kind Anderlecht, een consortium bestaande uit Kuumba, MicroMarché en Moussem, de vzw Beeldenstorm en de vzw das Kunst waren de vier indieners die uiteindelijk door een jury beoordeeld werden. Het consortium pARTy werd met overtuiging op één gezet.

Het oordeel van de jury klinkt als volgt: “pARTy wordt door de jury als eerste gerangschikt omwille van het heel sterk, uniek en geloofwaardig verhaal, waarbij kinderen, jongeren, kunstenaars en jeugdwerkers worden samengebracht rond cultuur in de brede zin van het woord. Er wordt een consortium opgezet van zowel kunstzinnige partners als publieksgerichte partners, waardoor de ambitie om een breed en divers publiek te bereiken haalbaar is. Het voorgestelde jaarprogramma is divers en uitgebreid. De organisatie werkt bottom-up, vanuit de buurt en participatief met (een stuurgroep van) vrijwilligers.”

"pARTy ambieert een magische mix van jeugdwerk, cultuur en welzijnswerk, waarbij kunsteducatie naadloos aansluit op de leefwereld van de Kuregemse jeugd, en zich aanpast aan hun specifieke behoeften - niet andersom. Dit is mogelijk dankzij een sterk bondgenoten netwerk van cultuuraanbieders, maar ook toeleiders, partners in het uitwerken van een duurzaam animatoren traject en lokale partners die hun infrastructuur ter beschikking stellen. We zijn de VGC heel dankbaar voor het vertrouwen om dit aanbod te kunnen realiseren en kijken ernaar uit om met alle betrokken partners de Kuregemse jeugd te kunnen vieren. Let’s pARTy!", besluiten Barbara Luypaert en Anne Watthee, co-directie Cultureghem.

Vernieuwend en structureel

Met het gekozen project sluit de VGC een partnerschap voor 2024-2025 voor een bedrag van 180.000 euro per jaar. Het consortium pARTy zal dit voorjaar hun vernieuwend en structureel cultuureducatieproject opstarten in Kuregem.

De VGC vervult zo haar ambitie om het cultureel aanbod voor kinderen en jongeren uit te breiden, te verbeteren en inclusiever te maken, in het bijzonder in kansarme wijken. Recent zorgde als Ans Persoons VGC-collegelid nog voor een hervorming van de scholenwerking met de gemeenschapscentra, om zo elk kind in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs minstens 1 keer naar het theater toe te leiden, en geeft het initiatief ‘Kunstenaars in de klas’ kansen aan kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels onderwijs.