Debateville wil leerlingen ook in 2024 leren debatteren op school

Debateville haalt dit schooljaar de band met het onderwijs in Brussel verder aan met een speels en engagerend debatprogramma. Scholen worden uitgenodigd om samen met hun leerlingen van de derde graad lager onderwijs opnieuw de wereld van debatteren te verkennen. Voor leerkrachten die geïnteresseerd zijn in het integreren van debat in hun lessen, biedt Debateville een laagdrempelige werkvorm aan.

De workshops van Debateville leveren een praktische en concrete bijdrage aan de talentontwikkeling van de leerlingen. De vaardigheden en attitudes die men aanscherpt situeren zich zowel binnen taalverwerving en -beheersing, burgerschaps- en sociale vaardigheden, als binnen persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen.

Debateville organiseert debat- en dialoogklassen waarin leerlingen leren hoe ze een overtuigende argumentatie moeten opbouwen, zich kunnen inleven in het standpunt van anderen, en bevlogen speeches kunnen geven voor hun medeleerlingen. Dankzij deze workshops leren de ketjes wat debat precies inhoudt, waarom debatteren van belang is, en oefenen ze deze vaardigheden in met behulp van leuke spelletjes rond overtuigen, argumenteren, inlevingsvermogen, spreekdurf en public speaking.

Deze boeiende workshops zijn specifiek ontworpen voor leerlingen van de derde graad van de lagere school. Debateville biedt leerkrachten ook een toolkit aan met diverse werkvormen, zodat zij ook buiten de workshops actief aan de slag kunnen gaan met debat in de klas.

“Het debat is ook een verrijking van het bestaande onderwijs en bereidt leerlingen beter voor op de maatschappij, hun eventuele vervolgopleiding en hun latere carrière. Het is belangrijk dat onze ketjes weten hoe een goed debat moet gevoerd worden en hoe op een volwassen manier met elkaar in discussie kunnen gaan. Vaardigheden die in een steeds meer polariserende wereld van belang zijn”, besluit VGC-collegelid Gatz.

Voor dit enthousiaste en betrokken project, dat gericht is op het versterken van zowel leerlingen als leerkrachten, trekt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een budget van 30.000 euro uit.