Dringende subsidie voor tijdelijke huisvesting Jetse basisschool Vande Borne

Naar aanleiding van de problemen met het schoolgebouw van de basisschool Vande Borne in Jette, kent minister Sven Gatz een dringende subsidie toe van 100.000 euro voor de inrichting van tijdelijke klasmodules.

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Vande Borne moesten begin 2024 hun klaslokalen verlaten. Vochtproblemen zorgden er voor dat delen van het plafond naar beneden kwamen. De leerlingen en leerkrachten van het lager werden ondergebracht in een andere infrastructuur van de gemeente. Voor de kleuters wordt nu voorzien in een tijdelijke huisvesting in gehuurde klasmodules, op de site van de basisschool.

“We willen er alles aan doen om de leerlingen en leerkrachten een goede klasomgeving te bieden, tot ze hun oude school weer in gebruik kunnen nemen”, zegt Brussels minister Sven Gatz, binnen de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “De kleuters zitten met deze dringende subsidie van 100.000 euro alvast 18 maanden in comfortabele klasmodules, in afwachting van de noodzakelijke renovatiewerken.”

De gemeente zet ondertussen in op een definitief onderzoek van de problemen aan het bestaande schoolgebouw. Met steun van de VGC maakt ze ook werk van een duurzame renovatie van de infrastructuur, zodat alle leerlingen en leerkrachten zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun vertrouwde plek.