Een nieuwbouw en renovaties voor de drie academies van Etterbeek en Schaarbeek

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid investeren samen 2,5 miljoen euro in de Muziekacademie F. Chopin en het RHOK van Etterbeek en in de Muziekacademie Fiocco van Schaarbeek.

De GO! Muziekacademie F. Chopin Etterbeek aan de Oudergemlaan, die in verouderde gebouwen zit, krijgt een nieuw schoolgebouw aan de Generaal Tombeurstraat. Deze site bevindt zich vlak naast de hoofdvestiging van het RHOK, de GO! Academie voor Beeldende Kunsten Etterbeek. Het gaat om leslokalen voor individuele lessen en grotere ruimten voor samenspel, ensembles en concerten.
Voor het RHOK zelf wordten er in nieuwe atelierruimten voorzien, zodat ook daar in de beste omstandigheden kunsten en ambachten kaunnen aangeleerd worden. De GO! Muziekacademie ‘Fiocco’ in Schaarbeek krijgt een subsidie om haar façade te renoveren en een nieuw sanitair te bouwenvoorzien.

De werken maken deel uit van een investeringsoperatie voor de infrastructuur van de Nederlandstalige academies in Brussel. De Brusselse minister Sven Gatz en Vlaams minister Benjamin Dalle sloegen in 2020 de handen in elkaar om te investeren in de renovatie en nieuwbouw  nieuwe en vernieuwde gebouwen van een aantal academies. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voorziet hiervoor in 5,15 miljoen euro, de Vlaamse overheid maakt 3 miljoen euro vrij.

Quote minister Gatz: “Net zoals het Nederlandstalig dagonderwijs is het deeltijds kunstonderwijs de laatste jaren flink gegroeid, maar liefst 25% op 10 jaar tijd, tot 7.660 leerlingen. Gezien het belang van dit onderwijs, datie de talenten en ontwikkelingskansen van jong en oud doet groeien, willen we ook hier de infrastructuur van de academies vernieuwen en uitbreiden. Zo verhogen we de kwaliteit en versterken we het studieaanbod.”
Quote minister Dalle: “Onze Nederlandstalige academies verdienen het om over voldoende en aangepaste lokalen te beschikken. Net zoals de gemeentelijke schoolbesturen, neemt ook het Gemeenschapsonderwijs het engagement om haar infrastructuur te delen met het Nederlandstalige netwerk. Zo zorgen ze voor maximale benutting en bijkomende ontmoetingsplekken in onze hoofdstad. Met deze investering steunen we hen in die opdrachten.”

In het recente verleden zorgde de VGC al voor nieuwe gebouwen voor de Hoofdstedelijke Academie van de Stad Brussel en voor de Sint-Lukas Academie in Schaarbeek. De Vlaamse Gemeenschap kende begin 2020 via het Vlaams Brusselfonds een investeringssubsidie toe voor de danszaal in de Muziekacademie Anderlecht . Binnen de huidige investeringsoperatie van om en bij de 10 miljoen euro neemt de VGC de coördinatie op zich. Het investeringsplan is ondertussen zo goed als uitgerold: de voorbije maanden werden subsidies vrijgemaaktvoorzien voor nieuwe schoolgebouwen voor de Muziekacademies van de gemeente Sint-Agatha-Berchem en van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Met de gemeente Jette zijn de gesprekken nog lopende om te investeren in de Gemeentelijke Muziekacademie nog lopende.