Eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene uit de startblokken

De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft een principeakkoord van 3,7 miljoen euro voor een renovatie en nieuwbouw in de Graystraat in Elsene. De samenwerking tussen de VGC en de burgemeester Christos Doulkeridis en schepen Els Gossé, werd omgezet in een subsidiebelofte voor een nieuwe Nederlandstalige basisschool van 250 leerlingen in Elsene.

Op de site aan de Graystraat 120-126 werkt de gemeente aan plannen om een basisschool te bouwen, in twee fases. Vanaf september 2025 zal de school haar eerste leerlingen kunnen ontvangen. Eerst wordt de bestaande ‘Gemeenteschool nr. 14’, een Franstalige kleuterschool met modernistische gevel, grondig gerenoveerd tot een schoolgebouw voor Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs. De afbraak-, nieuwbouw- en renovatiewerken starten begin 2024. Daarna volgen de nieuwbouwwerken voor andere gebouwen op dezelfde site, zoals een turnzaal, polyvalente zalen en klassen lager onderwijs.

Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw: “We zijn blij dat de Brusselse gemeente Elsene voor het eerst Nederlandstalig onderwijs wil inrichten. Dit toont aan dat een volgehouden samenwerking tussen de VGC en lokale overheden, tot resultaat leidt.”

Aangezien Elsene haar eerste pasjes zet in de wereld van het Nederlandstalig onderwijs wordt de gemeente bijgestaan door de VGC en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). De taskforce capaciteit 2022-2024 Brussel wees op 19 mei 2022 een bedrag van 1.808.310 euro Vlaamse capaciteitsmiddelen toe aan dit project. Nu de plannen van de gemeente verder zijn uitgewerkt, kan ook de VGC de belofte doen voor een financiële tussenkomst van 3.650.000 euro om het gehele project te realiseren.

"Deze subsidiebelofte is een cruciale stap voor de oprichting van de eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene", verklaart Els Gossé. "We zijn blij dat de vruchtbare samenwerking met de VGC dit project mogelijk maakt. Het veelbelovende ontwerp voor de school is helemaal toekomstgericht: het zal de prachtige gevel van het gebouw restaureren, heel wat materialen hergebruiken en een maximale energiezuinigheid garanderen. Op naar een inspirerend schoolgebouw waar de Elsense kinderen zich maximaal zullen kunnen ontwikkelen!"

© 2DVW architecten