FIX en VGC knappen verouderde leraarskamers en refters van Brusselse scholen op

FIX, het Brusselse sociale renovatiebedrijf dat laaggeschoolden opleidt en begeleide werkervaring biedt, vormt in Nederlandstalige scholen verouderde leraarskamers en refters om tot een aangename ontmoetingsplek. Met de renovatiewerken komt FIX tegemoet aan twee Brusselse uitdagingen: de opleiding en tewerkstelling van laaggeschoolden en het welbevinden van de leerkrachten. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. Een constructieve Brusselse samenwerking die alleen winnaars kent.

Win-Win

Anderhalf jaar lang konden Nederlandstalige Brusselse scholen hun subsidieaanvraag voor de vernieuwing van hun verouderde infrastructuur indienen bij de VGC. Door hun polyvalente ruimtes te laten renoveren, dragen de scholen bij aan de tewerkstelling van werknemers die bij FIX werkervaring opdoen.

“De werkervaring bij FIX scherpt niet alleen de vaardigheden van de werknemers aan. Het is ook een belangrijke stap richting een succesvolle job op de reguliere arbeidsmarkt na de passage bij FIX”, vertelt Eva De Smedt, directeur van FIX.

De samenwerking tussen FIX en de VGC creëerde naast nieuwe leerkransen voor de Brusselse laaggeschoolden ook een kwaliteitsvolle en aangename onderwijsomgeving. Het project ondersteunde de scholen door de werkomstandigheden van de leerkrachten te verbeteren en hun welzijn te vergroten. Op deze manier wilde minister Gatz vooral een positieve impact op de onderwijskwaliteit bekomen.

Van saaie cafetaria tot huiselijke plek

Een van de scholen waar FIX de leraarskamer en refter onder handen neemt, is Instituut van de Ursulinen in Koekelberg. De werknemers in werkervaring verzorgden er de opfrissing en herinrichting van de leraarskamer en leggen momenteel de laatste hand aan de vernieuwing van de refter.

“We zijn erg fier op onze nieuwe leraarskamer en het werk dat al verricht is in onze refter”, vertelt Carine Timmermans, directeur van Instituut van de Ursulinen. “Dankzij de subsidies van VGC en het werk van FIX is onze leraarskamer omgevormd tot een uitnodigende plek om tot rust te komen tijdens de pauzes. Onze personeelsvergaderingen gaan ook door in deze ruimte. De kleine ruimte hebben we ingericht als “gespreksplaats” en daar bevindt zich een voorraad aan didactisch materiaal. Als de refter binnenkort klaar is, zullen ook onze leerlingen kunnen genieten van een moderne ruimte. De refter is binnen onze school de enige ruimte met een aanvaardbare oppervlakte om zowel opvang als kleuterturnen te organiseren, maar wordt in de 1ste plaats gebruikt als refter.”

Leraarskamers en refters zijn belangrijke ontmoetingsplekken op school. Leerkrachten en leerlingen komen er tot rust tijdens hun pauzes en wisselen er ideeën uit. Daarom is het belangrijk om daarvan aangename plekken te maken en zo bij te dragen tot een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving. FIX en de VGC slaan hiermee twee vliegen in een klap: Brusselse scholen herwaarderen en laaggeschoolden klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

“De onderwijskwaliteit hangt samen met de kwaliteit van de schoolinfrastructuur. Veel scholen maken gebruik van het aanbod van FIX vzw, waardoor de subsidieprogramma’s van de VGC een concrete invulling krijgen. Deze initiatieven van de VGC kennen een groot succes: 19 scholen ontvingen samen 1.140.000 euro voor de renovatie van schoolrefters, 90 scholen ontvingen samen 1.065.000 euro voor de renovatie en inrichting van de leraarskamers. En wat de toekomst betreft: 148 dossiers van leraarskamers en schoolrefters zijn momenteel in opbouw.”, vertelt Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.