GO! Freinet bassischool De Telescoop in Laken officieel open

In aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, vond de officiële inhuldiging plaats van GO! Freinet bassischool De Telescoop in Laken. De nieuwbouw kadert in de ambitie van de VGC om minstens 3.000 extra plaatsen te creëren in het Nederlandstalig basisonderwijs van het Brussels Gewest.

Vorig schooljaar verhuisden de leerlingen van de containerklasjes in de Ulensstraat in Molenbeek naar het splinternieuwe gebouw dat grenst aan de tuinen van het Koninklijk Paleis. Het pedagogisch concept van deze eerste Nederlandstalige methodeschool in Laken kent veel succes. Op één jaar tijd steeg het aantal leerlingen van 138 naar 160. De school biedt plaats aan 200 kinderen.

“Met veel plezier heb ik deze fonkelnieuwe school mogen inhuldigen”, aldus minister Sven Gatz. “De fraaie en speciale architectuur maakt van dit schoolgebouw een mooi visitekaartje voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. We blijven met de VGC mee helpen investeren in schoolinfrastructuur om de stijgende vraag naar kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest bij te houden.”  

Het architectenbureau URA koos voor een ontwerp dat aansluit bij de visie van de school met het ‘binnenbrengen’ van de wereld’ als kerndoelstelling. Wanneer je de schoolpoort opent, word je meteen verrast door het open zicht op enerzijds het gebouw van de lagere school en anderzijds dat van de kleuters. Beide gebouwen geven uit op de speelplaats.

In de lagere school verbindt een gang de klassen, polyvalente ruimtes en leraarskamer tot één ‘binnenstraat’ met deuren en grote ramen. Hetzelfde concept werd doorgetrokken in het gebouw van de kleuterschool waar de klassen uitgeven op een open trappenhal.

“Met de binnenstraat creëerden de architecten een stadsbeleving in de school. Je wandelt in het schoolgebouw zoals in een straat in de stad. De stadsbeleving wordt nog versterkt door de verschillende zichten van binnen naar buiten en omgekeerd. Zo zie je vanop het hoogste niveau in de sporthal de wijk rond de school en de toren van de kerk van Laken”, zegt Marisa Molinari, directeur infrastructuur GO! Scholengroep Brussel.
Directeur Rob Huijghe vervolgt: “De openheid en transparantie van de gebouwen, het vervagen van de scheiding tussen binnen en buiten, sluit perfect aan bij onze doelstelling om de ‘wereld binnen te brengen’.”

School als microkosmos

Om de verbondenheid met de wereld nog te vergroten, bereikt de school via contacten met onder meer het Rode Kruis, Samusocial en Foyer, zeer veel verschillende nationaliteiten. Zo zijn er kinderen van ouders uit Oekraïne, Brazilië, Italië, Spanje, Marokko en nog veel andere landen.

“Die superdiversiteit biedt ontzettend veel voordelen. Wanneer we werken rond een bepaald thema en vragen aan de kinderen om iets naar de klas mee te brengen, levert dat een schat aan items op waarmee ze leren kennismaken met andere landen en culturen. Zo maken we van onze ketjes echte wereldburgers”, zegt Rob Huijghe.

Vernieuwende onderwijsmethoden

De school kiest voor vernieuwende onderwijsmethoden om een gepersonaliseerd leertraject voor elk kind te verzekeren. Kinderen leren rekenen volgens de ‘ijsbergmethode’ en ontwikkelen hun lees- en luistervaardigheid volgens de ’Lezen Is Top (LIST)’ methode. Vorig schooljaar nog werd zorgleerkracht Christophe De Turck verkozen tot beste Boekenmeester 2021.