Leerkrachten en directies bepalen mee Brussels onderwijsbeleid

Hoe kunnen we het Nederlandstalig onderwijs in Brussel nog beter maken? Dat was de centrale vraag die leerkrachten en directies uit het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel kregen voorgeschoteld. 57 scholen schreven zich in voor deze “Ronde van Brussel”, 18 werden geselecteerd. De gekozen scholen waren heel divers: verschillende onderwijsvormen en –netten en uit verschillende Brusselse wijken. Via 18 groepsgesprekken en via een online enquête liepen de ideeën en aanbevelingen binnen over thema’s als meertaligheid, infrastructuur, ouderbetrokkenheid, leerkrachtentekort, etc.

Tijdens de gesprekken gaven leerkrachten en directies enthousiast hun ideeën voor de toekomst mee. Ook scholen die niet weerhouden werden, konden hun suggesties via een online enquête doorgeven. In totaal dienden zo’n 170 leerkrachten een voorstel in. Dat leverde verschillende concrete aanbevelingen op. Alle ideeën zijn nu gebundeld in een magazine dat naar alle Nederlandstalige scholen in Brussel verstuurd wordt. Het magazine is ook online beschikbaar via onderwijsinbrussel.be.

Brussels minister Sven Gatz: “Uit de Ronde van Brussel heb ik vooral onthouden dat ons onderwijs beschikt over een enorm potentieel van enthousiaste en geëngageerde leerkrachten, die zich elke dag inzetten voor hun klas en school. Ook in moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in deze coronacrisis, geven zij het beste van zichzelf. Goede leerkrachten zijn de belangrijkste bouwstenen voor het kwalitatief hoogstaand Nederlandstalig onderwijs dat we in onze superdiverse grootstad met al haar uitdagingen willen bewaren en verder uitbouwen. Daarom zetten we zeer binnenkort prioritair in op de herwaardering van het beroep van leerkacht in Brussel. Vanaf maart starten we een campagne die het hele voorjaar zal duren. We willen die campagne blijven herhalen tot we op het terrein effectief resultaten zien, misschien vanaf volgend jaar zelfs in samenwerking met het Franstalig onderwijs in Brussel.”

De VGC gaat aan de slag met de aanbevelingen en werkt passende oplossingen uit. Via onderwijsinbrussel.be zullen de Brusselaars de acties kunnen opvolgen die hieruit voortkomen.

De voorstellen werden hiervoor samengevat in 10 groepen van aanbevelingen:

  1. Verspreid een positief, realistisch beeld van de job als leerkracht en meer specifiek van een leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

  2. Maak lesgeven en les krijgen in Brussel aantrekkelijker.

  3. Werk samen met de lerarenopleidingen zodat leerkrachten beter voorbereid en beter begeleid kunnen starten op de werkvoer.

  4. Blijf inzetten op vorming en ondersteuning van schoolteams en vooral op uitwisseling en expertisedeling tussen scholen. Versterk de inspanningen waar nodig.

  5. Verken en ondersteun pedagogisch en didactisch vernieuwende initiatieven.

  6. Faciliteer en coördineer de samenwerking tussen scholen en externe (welzijns)organisaties.

  7. Garandeer een breed, sterk talig en laagdrempelig aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders, tijdens de schooluren en in de vrije tijd.

  8. Stimuleer ouderbetrokkenheid en werk aan positieve communicatie met ouders.

  9. Zorg voor flexibele en deelbare schoolinfrastructuur, zowel binnen als buiten, die toekomstproof is.

  10. Voorzie in voldoende ICT-materialen voor leerlingen en leerkrachten.

De aanbevelingen zitten vervat in het nieuw strategisch meerjarenplan van de VGC. De komende jaren worden ze een leidraad om acties uit te werken voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Leerkrachten die intussen nog een tip of goede praktijkvoorbeeld hebben voor minister Sven Gatz, kunnen die nog altijd doorsturen via onderwijsinbrussel.be.

Voor alle info: onderwijsinbrussel.be.