Lokale projecten brengen de natuur terug naar de stad 

14.06.2022

Met het stadsvernieuwingsproject ‘Groenblauw bxl’ investeert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in meer natuur en water in de stad voor en door Brusselaars. De projecten vertrekken vanuit de buurt en de buurtbewoners, versterken de sociale cohesie van de buurt en vernieuwen de stad op kleine schaal. De VGC coördineert dit project om de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad te bevorderen. Hiervoor kreeg de VGC een investeringssubsidie van 250.000 EUR van de Vlaamse Regering.

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt:
“Met dit participatief stadsvernieuwingsproject zetten we in op meer buurtgroen en versterken we de sociale cohesie in de Brusselse wijken. Al deze kleine ingrepen zorgen voor een aangenamere stad. Zo motiveren we ook meer mensen om in hun eigen buurt werk te maken van de biodiversiteit. Samen met de Brusselaars werken we zo aan een duurzame en leefbare stad.”   

Collegelid Sven Gatz:
“Heel wat projecten in GroenBlauw werken vernieuwend, bijvoorbeeld voor de sociale economie. Zo’n organisatie is de vzw Atelier Groot Eiland, een vis in het water van de sociale tewerkstelling, opleiding en werkervaring, die ook thuis is in de stadslandbouw. Dankzij die expertise is Atelier Groot Eiland een voor de hand liggende partner op het vlak van productieve groenaanleg, met een educatieve en sociale inspiratie”   

Collegelid Pascal Smet:
“Meer dan ooit snakken we naar mooie en aangename publieke ruimte in de stad. Met deze kleine ingrepen geven we kleine stukjes buurt terug aan onze Brusselaars. Waar we kunnen ontspannen, spelen, leren en genieten, … Meer natuur middenin de stad zorgt voor rust en ontspanning. De publieke ruimte wordt de living van ons allemaal. Een thuis van iedereen.”  

Gebouwen, omheiningen en openbare ruimtes vlakbij enkele buurtvoorzieningen zijn uitgerust met uiteenlopende installaties om de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad te bevorderen: groenten en kruiden, struiken of bomen met eetbaar fruit, regenwateropvang, nestkastjes of insectenhotels.  

Zo hangen intussen op verschillende plaatsen in de stad nestkastjes en insectenhotels, zoals bij De Markten of De Buurtwinkel bij Anneessens. In ‘De Kleurdoos' in de Moutstraat staat een regenwateropvangciterne die water opvangt voor gebruik, en zachtjes laat infiltreren in de bodem als het niet wordt gebruikt. Atelier Groot Eiland creëert een workshopzone bij de moestuin voor duurzame educatie en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En op de site van Ter Ursulinen is een project van de buurttuin met een stukje professionele stadslandbouw van start gegaan. 

Atelier Groot Eiland staat nu in voor de realisatie, begeleiding en coördinatie van de verschillende projecten. De vzw zal ook een lerend netwerk opzetten om andere organisaties en Brusselaars te motiveren om aan de slag te gaan met het aanplanten van groenten en fruit. Organisaties, scholen, of burgers die samen met buren willen werken aan eetbaar groen, water of vergroening in de stad, kunnen aan de slag met een 50-tal praktische fiches, die net als alle projecten terug te vinden zijn op de website www.groenblauw.brussels.