Meer dan 8 op de 10 Brusselse scholen zetten in op extra educatieve activiteiten

167 Nederlandstalige scholen en hun vestigingen in Brussel doen opnieuw een beroep op de ‘Klas In Actie’-subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Voor educatieve activiteiten over studiekeuze, ondernemerschap, sport en STE(A)M, stelt de VGC 740.000 euro beschikbaar.

Basisscholen en secundaire scholen in Brussel, die samen met organisaties extra educatieve activiteiten organiseren, worden door de VGC sterk gesteund. Deze activiteiten behandelen een aantal specifieke thema’s en worden voor de leerlingen binnen het Brussels Gewest georganiseerd. Ook worden meerdaagse uitstappen binnen België, zoals bos- en zeeklassen, betaalbaar gehouden voor de ouders.

Brussels minister en collegelid bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz : “Met de 740.000 euro die we dit schooljaar investeren voor de educatieve activiteiten, versterken we het pedagogisch aanbod van de scholen en het netwerk van Nederlandstalige organisaties die deze thema’s aanbieden. Voor de leerlingen betekent dit dat ze nog meer kunnen deelnemen aan inspirerende activiteiten op school en daarbuiten.”

Dit schooljaar werd de Klas-In-Actie subsidie uitgebreid: de leerlingen en de leerkrachten van het onthaalklasje tot het zesde secundair kunnen aan de slag met thema’s als studiekeuze, burgerschapseducatie, mediawijsheid, ondernemerschap, STE(A)M, milieueducatie, cultuureducatie en ook sporteducatie. Taalstimulering is een rode draad door al deze activiteiten. Voor meerdaagse uitstappen mag de Klas in Actie-subsidie gebruikt worden om de hele klas een korting te geven – bovenop de tussenkomsten van de VGC in de schoolkosten voor kwetsbare leerlingen.