Met ‘Klaar voor de lerarenopleiding?’ promoten Brusselse Hogescholen en VGC leerkrachtenberoep bij Brusselse scholieren

De hogeschool Odisee en de Erasmushogeschool Brussel, de twee Nederlandstalige hogescholen in Brussel met educatieve bacheloropleidingen, starten samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de actie 'Klaar voor de lerarenopleiding?'.

Steeds meer jongeren die afstuderen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel, overwegen een carrière als leerkracht. Daarop willen de Hogeschool Odisee en de Erasmushogeschool Brussel volop inzetten, door goed omkaderde opleidingen tot leerkracht aan te bieden.

Voor het Brusselse onderwijsveld blijft het aantrekken en behouden van goede en gemotiveerde leerkrachten een prioritaire opdracht, die de VGC onder impuls van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs in de VGC met een toelage van 140.000 euro ondersteunt.

“Naast de inspanningen die we leveren om zij-instromers aan te trekken, willen we méér doen om bij de duizenden scholieren die jaarlijks afstuderen in Brussel, het leerkrachtenberoep in de spotlight te zetten”, aldus Gatz.

De Erasmushogeschool Brussel en Odisee bieden in Brussel educatieve bacheloropleidingen aan, die leerkrachten opleiden voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Beide opleidingen spreken via diverse kanalen, zowel binnen als buiten het onderwijs, jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs aan die een lerarenopleiding overwegen.

Onder de vlag 'Klaar voor de lerarenopleiding?' krijgen deze potentiële leerkracht-studenten inzicht in een toekomst als leerkracht en in de weg daar naar toe in het hoger onderwijs. Hoe zit het studiepuntensysteem in elkaar? Hoe verlopen de lessen? Wat moet je weten over stages? Wat zijn de belangrijke momenten? Welke voorkennis vergt de starttoets bij het begin van de opleiding? Welke hulp kan je krijgen als het moeilijk gaat?

De hogescholen sluiten met dit traject aan bij een ander VGC-project, dat loopt binnen het Nederlandstalig onderwijs: 'Talent for Teaching'. Daarin proeven scholieren van de laatste graad secundair onderwijs, onder professionele begeleiding, van het lesgeven in een basisschool of in de eerste graad secundair onderwijs.