Minister Gatz huldigt gerenoveerde Lutgardisschool te Elsene in

Brussels minister Sven Gatz, in het college van de VGC bevoegd voor Scholenbouw en Nederlandstalig Onderwijs, heeft de gerenoveerde Lutgardisschool in Elsene ingehuldigd. Na drie jaar lang in de Kazerne van Etterbeek te hebben verbleven, komt de Lutgardisschool terug thuis in de Emile de Bécolaan te Elsene.

De site in Elsene onderging in die drie jaar een metamorfose: de schoolgebouwen ondergingen een grondige renovatie, er kwam een nieuwe sportzaal en nieuw sanitair bij en de speelplaats werd heraangelegd. De basisschool vlakbij het Flageyplein in Elsene telt 240 leerlingen.

“De schoolinfrastructuur is nu aangepast aan alle noden en wensen die we hadden om kwaliteitsvol te kunnen werken”, zegt een dankbare directrice Els De Leener. “Zowel de klaslokalen als de administratieve ruimten, de refter, het sanitair, de zorglokalen tot en met de bergingen werden volledig vernieuwd. Waar we vroeger noodgedwongen buiten of in de klas moesten sporten, beschikken we nu ook over een prachtige en ruime sportzaal. Bovendien werden ook de buitenspeelruimten onder handen genomen. De hele site steekt dus in een nieuw jasje op maat van onze leerlingen en onderwijsnoden.”
Ook Roger Haest, de voorzitter van het schoolbestuur is opgetogen: “De nieuwbouw is de bekroning van de ijver van generaties van medewerkers en bestuurders voor een kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs in Elsene. Het project werd echter maar mogelijk dankzij de financiële steun en de hulp van de VGC.”

Het renovatieproject voor de school werd gegund voor een totaalbedrag van 3,8 miljoen euro. Het bouwproject werd gerealiseerd met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Gemeenschap. Via het project BuitenSpel van de VGC deed de school ook beroep op extra subsidies voor het aanleggen van de nieuwe speelplaats.

Minister Sven Gatz is ook enthousiast over het fraaie renovatieproject: “We leveren met de Lutgardisschool weer een mooi visitekaartje af voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daar mogen we fier op zijn. We proberen al jaren om zo goed mogelijk gelijke tred te houden met de toenemende vraag naar meer plaatsen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs in Brussel. Daarom blijven we maximaal inzetten op investeringen in nieuwe schoolinfrastructuur.”