Minister Sven Gatz volgt een ICT-les bij Ligo Brusselleer

Brussels minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs, heeft  een ICT-les bijgewoond bij Ligo Brusselleer. De minister wil hiermee aandacht vragen voor de Week van de Geletterdheid die deze week loopt met als focus digitale inclusie bij lokale besturen.

Vooral door de coronacrisis zijn in het Brussels Gewest nog heel wat diensten van lokale besturen enkel digitaal bereikbaar.

“De digitale trein reed de jongste jaren al razendsnel”, zegt Sven Gatz, “maar door corona moesten velen onder ons nog een versnelling hoger schakelen. Die versnelling doet echter veel mensen naar adem happen: één op drie Belgen heeft zwakke digitale vaardigheden en vier op de tien Belgen lopen het risico door digitale uitsluiting belangrijke informatie, rechten, kansen of voordelen mis te lopen.”

Digitale uitsluiting leidt op die manier ook tot economische en sociale uitsluiting. Wie niet mee is, ondervindt ook problemen op de arbeidsmarkt.

"Werken aan digitale vaardigheden is daarom extra belangrijk in beroepsopleidingen," zegt directeur Jan Van Gompel van Ligo Brusselleer.  

Jaarlijks voorziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie 457.000 euro en 13,5 personeelsleden in het kader van het Plan Geletterdheid van de VGC, waar digitale geletterdheid onderdeel van uitmaakt.