Minstens 1 cultuuractiviteit per jaar voor elk Brussels kind in het Nederlandstalig onderwijs

Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid voor Cultuur, Jeugd en Gemeenschapscentra Ans Persoons heeft dinsdag de allereerste hervorming van de scholenwerking van de 22 Brusselse gemeenschapscentra voorgesteld, met de steun van Brussels minister en VGC-collegelid voor Onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz. Elk Brussels kind in het Nederlandstalig basisonderwijs moet minstens 1 keer per jaar kunnen genieten van een culturele activiteit zoals een toneelstuk, een dansvoorstelling of een museumbezoek. Dat is de belangrijkste doelstelling van de nieuwe cultuureducatieve scholenwerking.

De aanwezigen op de voorstelling kregen meteen een voorproefje tijdens de schoolvoorstelling 'Sinbad' van kunstZ & Mohanad Mukhtar in Gemeenschapscentrum Essegem in Jette. Het theaterstuk Sinbad gaat over een jongen uit Irak die voor het eerst in zijn leven zijn verjaardag alleen viert. Dat vindt hij best spannend, want zijn hele familie is achtergebleven in zijn thuisstad Bagdad.

“Cultuureducatie is erg belangrijk voor kinderen. We willen dat ze in aanraking komen met kunst en cultuur om hun eigen talenten te ontdekken, maar ook om hen nieuwe perspectieven te bieden op maatschappelijke thema’s. Onze 22 gemeenschapscentra lenen zich daar perfect voor. ​ Met veel overtuiging maak ik dan ook 280.000 euro extra per jaar vrij om de scholenwerking van onze GC’s uit te breiden en te professionaliseren”, ​ kondigt Ans Persoons aan.

“Cultuur vormt een onmisbaar onderdeel in het onderwijs. Dankzij de hervorming van de scholenwerking die onze Brusselse gemeenschapscentra met de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben doorgevoerd, zullen onze Nederlandstalige scholen uit de buurt van deze centra van tal van interessante culturele activiteiten kunnen genieten”, vertelt Sven Gatz. ​

Vandaag bieden de Brusselse Gemeenschapscentra al een ruim cultuureducatief programma aan voor de scholen in hun buurt. Zo organiseren de GC’s alleen al dit schooljaar 1.285 cultuureducatieve activiteiten in de vorm van theater-, muziek- en dansvoorstellingen, museumbezoeken en workshops. Met de hervorming scholenwerking wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het partnerschap tussen de GC’s en het onderwijs nog meer versterken.

Het doel van de hervorming is drieledig.

  • Alle kinderen in het Nederlandstalig basisonderwijs moeten minimum 1 keer toegeleid worden naar een kwalitatief cultuur-educatief aanbod. Dat wil zeggen dat voortaan ook alle 22 gemeenschapscentra een scholenwerking zullen hebben. De cultuurvoorstellingen kunnen zowel in de centra, als bij partnerorganisaties plaatsvinden.
  • De nieuwe visie rond cultuureducatie is om kinderen een experimenteerruimte te geven. We willen hen spiegels voorhouden waarin ze zichzelf herkennen en waarin ze tot nieuwe perspectieven kunnen komen. Met name op maatschappelijke thema’s.
  • De hervorming zal verlopen in twee fases verspreid over 2024 en 2025. In fase 1 worden de regio Noord en regio West aangepakt. Nadien volgt in fase 2 de regio Zuid, regio Oost en de voltooiing van regio Noord.

De basis van de hervorming is het project “Schoolpodium” en de werking van Schoolpodium Noord. Binnen dit project werken de gemeenschapscentra vandaag al een ruim aanbod uit van cultuur en cultuureducatie op maat van Brusselse scholieren, maar dat aanbod wordt in de komende twee jaren nog verder uitgebreid. De huidige scholenwerking van de GC’s bereikt 85 procent van het Nederlandstalig basisonderwijs. Met de hervorming moet dat 100 procent worden.

Elke schoolpodiumregio wordt ook georganiseerd rond een grote theaterzaal. Voor Schoolpodium Noord is dat bijvoorbeeld de theaterzaal in GC De Kriekelaar in Schaarbeek. De theaterzaal in de toekomstige Campus Pleinlaan in Elsene zal dan weer dienen voor Schoolpodium Oost.

Voor de uitbreiding van de scholenwerking trekt de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 280.000 euro extra per jaar uit, waarvan 250.000 euro voor personeelsmiddelen en 30.000 euro werkingsmiddelen, met name de aankoop van de voorstellingen.

Voor meer info: www.n22scholenwerking.brussels.