Neder-Over-Heembeek krijgt nieuwe Nederlandstalige secundaire school van 630 leerlingen

In de buurt van het Peter Benoitplein te Neder-Over-Heembeek starten in 2022 de werken voor een nieuwe Nederlandstalige secundaire school. Het schoolbestuur Sint-Goedele Brussel vzw werkte de eerste schetsen uit voor een nieuw schoolgebouw aan de Frans Vekemansstraat en voor een grondige renovatie van de gebouwen op de site. Deze schoolgebouwen zullen 632 leerlingen huisvesten, met een eerste graad A en B en een ASO-TSO-BSO studieaanbod. De VGC voorziet hiervoor in 6,3 miljoen euro.

Minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw: “Door de groei van ons Nederlandstalig basisonderwijs de jongste jaren, investeert de VGC nu ook steeds meer in infrastructuur voor het secundair onderwijs. Zo kunnen deze scholen voldoende aanbod creëren, met diverse studierichtingen, voor de doorstroming naar het secundair onderwijs. Neder-Over-Heembeek is daarvan een voorbeeld. Enkele jaren geleden werd daar, dankzij subsidies van de VGC, de LeoXIII-basisschool uitgebreid met een verdubbeling van het leerlingenaantal. Voor deze leerlingen en vele andere kinderen uit Brussel en de noordrand, komt er over enkele jaren nu ook een nieuwe secundaire school.”

Ontwerp en pedagogische context

De werken zullen in twee fases verlopen. Op de open ruimte aan de Frans Vekemansstraat start in 2022 de bouw van een nieuwe infrastructuur voor de eerste graad, met een sportzaal. In een tweede fase krijgen de gebouwen verderop de site een grondige renovatie, met ruimte voor labo’s en lokalen die kunnen worden opengesteld. Het schoolbestuur kiest voor een infrastructuur die open is naar de buurt en de open ruimte zoveel mogelijk bewaart. De opdeelbare sportzaal zal zich bijvoorbeeld volledig ondergronds bevinden en zal opengesteld worden voor de buurt.

Financiering van het bouwproject

De projectkost wordt geraamd op 9,5 miljoen euro. Op voorstel van minister Sven Gatz, gaf het VGC-college een principeakkoord voor een subsidie van 6,3 miljoen euro. Deze beslissing kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Gemeenschap, waar de procedure loopt voor bijkomende subsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding.