Nieuwe onderwijscampus voor 1.150 leerlingen secundair onderwijs – Gatz lanceert opdracht voor conversie kantoorcomplex in Elsene

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zal het oude Beobank-gebouw, gelegen tussen de VUB-campus en het station van Etterbeek, ombouwen tot een multifunctionele onderwijscampus. Projectontwikkelaar Befimmo staat in voor de conversie naar twee secundaire scholen en infrastructuur voor gemeenschapsactiviteiten.

Minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, maakte op een persconferentie, in de leegstaande kantoorgebouwen, de plannen bekend op de site van Pleinlaan 1 in Elsene.

Minister Sven Gatz: “Met dit grote conversieproject slaan we 3 vliegen in 1 klap: ten eerste realiseren we een belangrijke uitbreiding van 1.150 plaatsen Nederlandstalig secundair onderwijs, door twee gevestigde schoolbesturen, met zowel algemeen als technisch en beroepstechnisch aanbod. Ten tweede maken we met een uitgebalanceerde sportinfrastructuur heel wat sportclubs ​ gelukkig en ten derde vormen we een leegstaand kantoorcomplex om tot een onderwijscampus op een toplocatie.”

Het project dat gerealiseerd wordt door Befimmo, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, via een PPS- formule, is een renovatieproject van de voormalige Beobankzetel. De huidige structuur en H-vorm van het gebouw zal op een vlotte en flexibele manier herontwikkeld worden tot een schoolgebouw waarbij twee secundaire scholen, inclusief een theaterzaal, sportinfrastructuur en gemeenschappelijke polyvalente ruimten, elk op een autonome manier een inpassing krijgen in de bestaande structuur, mits een aantal structurele ingrepen en aanpassingen.

Jean-Philip Vroninks, CEO van Befimmo: “Dit project is meer dan alleen een bouwproject. Het is een tastbaar bewijs van onze toewijding aan duurzaamheid en het bevorderen van Nederlandstalig onderwijs in Brussel", aldus Jean-Philip. "We zetten sterk in op circulaire vernieuwbouw en streven naar maximale herwinning van de bestaande gebouwstructuur, met als doel het transformeren ervan tot een veelzijdige onderwijscampus. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen Befimmo en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een belangrijke bijdrage zal leveren aan de lokale gemeenschap en een positieve impact zal hebben op de toekomstige generaties.” ​

Met 11.400 m² bestemd voor onderwijs, zal het Koninklijk Atheneum Etterbeek van het GO! Gemeenschapsonderwijs een onderwijsaanbod ASO voor 750 leerlingen inrichten en zal het Imelda-Instituut van vzw KATOBA een onderwijsaanbod TSO-BSO uitbouwen voor 400 leerlingen. ​ Daarbovenop is er voldoende ruimte om meer dan 2.000 m² sportinfrastructuur in te passen en een theaterzaal van 375 m². De sportzalen en de theaterfaciliteiten zullen tijdens de schooluren gebruikt worden door de leerlingen van de scholen op deze campus en de scholen in de buurt.

Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel: “We zijn heel blij dat we het ASO-opleidingsaanbod van GO! Atheneum Etterbeek kunnen uitbreiden op deze unieke locatie. De nabijheid van onze onderwijspartner VUB, zal de leerlingen de kans geven om laagdrempelig kennis te maken met het universitair opleidingsaanbod en het VUB-campusleven.”
Piet Ketele, gedelegeerd bestuurder Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee: “Met de uitbouw van deze nieuwe school, als vestiging van het Imelda-Instituut, willen we gehoor geven aan de hoge Brusselse nood aan beroeps- en technisch secundair onderwijs. Aan de jongeren willen we tonen dat ze de moeite waard zijn om in te investeren, zodat ze vol vertrouwen een goede job kunnen vinden of verder studeren.“

Buiten de schooluren wordt de sportinfrastructuur opengesteld voor sportclubs. De VGC zet hiermee een succesvolle praktijk voort van naschools gebruik van sport- en bewegingsfaciliteiten. Daarnaast worden ook polyvalente ruimten voorzien, samen goed voor 590 m². Deze zullen ingezet worden voor het Gemeenschapscentrum De Maalbeek. Met de theaterfaciliteiten willen we een belangrijke hefboom creëren voor de schoolprogrammatie in deze regio.

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, verheugt zich eveneens over het project: “Met de VGC zetten we volop in op gedeeld ruimtegebruik, om zo efficiënt mogelijk de schaarse ruimte in de stad te gebruiken. De nieuwe campus op de Pleinlaan is daar een goed voorbeeld van. Naast de scholen, krijgt ook Gemeenschapscentrum De Maalbeek er een nieuwe thuis. Zo leent de theaterzaal zich perfect voor schoolpodiumvoorstellingen. Tegelijk behoudt GC De Maalbeek zijn socio-culturele ankerplek in centrum Etterbeek. Door de sportzalen open te stellen voor de buurt bieden we bovendien een antwoord op de groei en populariteit van onze sportverenigingen.”

De unieke ligging van het gebouw heeft verschillende voordelen, zoals meer dan 7.000 m² buitenspeelruimte voor de scholen, aan alle zijden van het gebouw. De nabijgelegen bus-, tram- en spoorhaltes maken deze site zeer goed bereikbaar voor scholieren, VUB-studenten, theater- en concertliefhebbers en sporters van over heel Brussel en daarbuiten. Tenslotte worden er 125 parkeerplaatsen opengesteld, voor leerkrachten en voor bezoekers, wat de mobiliteit in de buurt moet verbeteren.

Minister Sven Gatz: “Met dit bouwproject van 60 miljoen euro, de creatie van een grote onderwijscampus op een toplocatie in Elsene, bewijst de VGC opnieuw haar engagement voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Hiermee drukken we onze stempel op onze stad en zorgen we voor een nieuwe dynamiek in dit deel van Brussel.”