Onderwijscampus Kompas in Schaarbeek feestelijk geopend

Onderwijscampus Kompas in Schaarbeek feestelijk geopend

Op vrijdag 12 mei 2023 werd Campus Kompas, gelegen aan de Gallaitstraat in Schaarbeek, feestelijk geopend in aanwezigheid van de collegeleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De nieuwe scholencampus geeft onderdak aan een basisschool, een tienerschool en een highschool, en ook TransfoCollect, Ratatouille (onderdeel van D’Broej) en de Chiro van Schaarbeek namen er hun intrek. Daarnaast kan ook gemeenschapscentrum De Kriekelaar gebruikmaken van de nieuwe ruimte tussen de Gallaitstraat en de Vanderlindenstraat.


Investeren in kwaliteit en capaciteit


De nieuwe schoolinfrastructuur biedt plaats aan meer dan 1.000 leerlingen: 220 in de basisschool, 240 in de tienerschool en 600 in de highschool. Met deze multifunctionele scholencampus wil de VGC een antwoord bieden op de toenemende vraag naar meer plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en tegelijkertijd ook inzetten op pedagogische innovatie. Daarmee komt de VGC tegemoet aan de verzuchtingen van ouders, leerlingen en schoolteams. De basisschool en de tienerschool namen reeds eerder hun intrek op de nieuwe site en op 1 september 2023 gaat ook de high school van start.

“Investeren in schoolinfrastructuur is een topprioriteit voor de VGC. Met deze belangrijke inspanning willen wij zowel de kwaliteit als de capaciteit van het basis- en secundair onderwijs versterken. Deze toonaangevende campus biedt een fantastische leer- en leefomgeving, is flexibel en geschikt voor alle vormen van modern onderwijs. Kortom, een grote stap voorwaarts voor de toekomst van onze kinderen.”

 

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-College bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw:

Extra ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren

Minister Elke Van den Brandt, voorzitter van het VGC-College:

“Ik ben erg blij dat de kinderen en jongeren uit de buurt een extra ontmoetingsplaats krijgen, waar ze elkaar ook na de schooluren kunnen vinden. De VGC heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden met dit soort multifunctionele bouwprojecten, waarmee de nood aan een leerplek en speelruimte voor de jeugd en een cultureel aanbod voor de Brusselaars mooi wordt gecombineerd. Met dit soort projecten wordt Brussel echt een stad voor iedereen.”


Gedeeld gebruik van beschikbare infrastructuur

De campus staat volledig in het teken van de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Naast de nieuwe schoolgebouwen maakt ook het jeugdcentrum Jeugd.44 deel uit van de campus. Het jeugdcentrum biedt onderdak aan drie jeugdwerkingen: Chiro Schaarbeek, Ratatouille (de lokale Schaarbeekse D’Broej-werking) en TransfoCollect (een Brusselse kunstenwerkplaats voor jongeren vanaf 16 jaar).

Vlakbij, aan de Gallaitstraat 86, ligt gemeenschapscentrum De Kriekelaar. Ook het Brusselse theatercollectief Tristero vzw en Kaaitheater huizen tijdelijk op de Gallaitsite. 

“Onderwijscampus Kompas in Schaarbeek is het schoolvoorbeeld van een multifunctionele campus. Naast onderwijs zijn er ook verschillende sportclubs en vrijetijdsorganisaties die een plek innemen op deze unieke locatie. De Gallaitsite wordt de ideale uitvalsbasis waar kinderen en jongeren elkaar ook na de schooluren kunnen vinden. Bijkomend is ruimte schaars in onze stad. We blijven daarom inzetten op gedeeld gebruik van onze beschikbare infrastructuur. Een krachtig jeugdbeleid verdient krachtige gebouwen, met veel uitstraling.”

Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra:

Stedelijk weefsel versterken

De realisatie van de campus gebeurde in opdracht van de VGC, via een DBF-opdracht (Design, Build & Finance) met projectontwikkelaar THV Odebrecht-Vanhout Projects in samenwerking met POLO Architects.

Stefan Franck, algemeen directeur THV Odebrecht-Vanhout Project:

“Wij zijn heel blij en trots dat we als ontwikkelaar deze school konden realiseren, vooral ook omdat dit een project is met grote maatschappelijke meerwaarde: de toekomst van onze kinderen en de versterking van het stedelijke weefsel.”

Patrick Lootens, founding partner POLO:

“Een goed ontworpen nieuwe school, met een veelheid aan plekjes om zich toe te eigenen, verhoogt het leerlingengeluk.”

De gebouwen op deze multifunctionele campus, inclusief jeugdcentrum, hebben een totale bruto binnenoppervlakte van 15.752 m². De totale oppervlakte aan buitenruimten bedraagt 6.250 m².

De totale ontwikkelingskost voor de realisatie van deze campus bedraagt 40,2 miljoen euro. De VGC betaalt een vaste jaarlijkse vergoeding van 2,1 miljoen euro gedurende 27 jaar.

Leerlingen helpen om zelf richting te geven aan hun leven

Via een huurovereenkomst heeft de VGC de schoolgebouwen van de site in gebruik gegeven aan de vzw Sint-Goedele Brussel, het schoolbestuur van de drie scholen. Voor het jeugdcentrum Jeugd.44 heeft de VGC gebruiksovereenkomsten afgesloten met de drie gebruikers.

Bruno De Lille, algemeen directeur vzw Sint-Goedel Brussel: "We zijn blij dat we met Campus Kompas in het hart van Schaarbeek vernieuwend onderwijs mogen brengen voor kinderen van de onthaalklas tot het zesde middelbaar. We helpen de leerlingen om zelf richting aan hun leven te geven. Door de tienerschool-aanpak maken we de overgang tussen basis- en secundair onderwijs een stuk zachter en worden de leerlingen beter voorbereid op hun definitieve studiekeuze. De meeste van onze kinderen en jongeren komen ook echt uit de buurt, we beantwoorden met onze nieuwe school dus aan een echte nood."

 

Meer info en contactgegevens

Eric Verrept
Leidend ambtenaar
0475 79 12 07