Ook in het Nederlandstalig onderwijs Brussel wordt geprikt

De Vlaams Gemeenschapscommissie (VGC) verhoogt, samen met BruZEL en de Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel, de vaccinatiegraad bij leerlingen door onder andere op scholen ter plaatse te vaccineren. Deze week zijn de eerste drie scholen aan de beurt, zo laat het collegelid, bevoegd voor onderwijs in de VGC weten. Woensdag 15 september werden de eerste prikken toegediend.

De VGC wil zoveel mogelijk leerlingen via de school vaccineren. De vaccinatie wordt per school georganiseerd volgens de mogelijkheden van de school. Scholen die dicht bij een Brussels vaccinatiecentrum liggen, gaan er met de leerlingen naartoe. Ze krijgen daar hun eerste en een tweede prik. In andere scholen komt een vaccinatieteam leerlingen vaccineren op school.

“In het hoofdstedelijk gewest is de vaccinatiegraad van 65% nog niet bereikt. Door jongeren nu ook de mogelijkheid te bieden zich via de school te laten vaccineren, hopen we dat percentage geleidelijk aan omhoog te krijgen. Na twee weken van sensibiliseren en informeren, wordt vanaf deze week ook effectief geprikt. We hopen dat jongeren begrijpen dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen. Het vaccin is de enige manier om jezelf en anderen te beschermen tegen een ziekenhuisopname,” zegt minister Gatz.

De schoolomgeving is vertrouwd voor de jongeren en dus de beste plaats bij uitstek om de leerlingen te informeren en gerust te stellen. Om gevaccineerd te kunnen worden, moeten leerlingen van 12 tot en met 15 jaar de schriftelijke toestemming hebben van hun ouders. Vanaf 16 jaar is die toestemming niet meer nodig.

Op dit moment is 20% van de Brusselse jongeren tussen 12 en 17 jaar volledig gevaccineerd. 30% van deze jongeren kreeg één dosis toegediend. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lopen 15.330 leerlingen school in één van de 40 Nederlandstalige secundaire scholen.

Inge Neven, verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 bij de GGC, "bedankt de VGC en BruZEL voor de inzet een snelle organisatie van de vaccinatie binnen het secundaire onderwijs. Zo wordt de circulatie van het virus beperkt en kunnen we de scholen maximaal open houden. Leerlingen van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs, waar vaccinatie ook gestart is, helpen zo hun omgeving te beschermen en zichzelf een volwaardig schooljaar te bezorgen."

De GGC, verantwoordelijke instelling van de vaccinatie op het Brussels grondgebied, zorgde voor de logistieke ondersteuning en een versnelde aanlevering van vaccins. In totaal zullen deze week in de drie scholen meer dan 100 prikken gezet worden.

In de week van 13 september wordt ingezet op vaccinaties in drie scholen: COOVI secundair onderwijs, Koninklijk Atheneum Unesco Koekelberg en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. Deze scholen verzamelden in versneld tempo de toestemmingsbrieven voor de ouders.

Daarna volgen de andere secundaire scholen. Tegen eind oktober zullen in meer dan 20 scholen de leerlingen ook hun tweede prik op school gekregen hebben. Een vijftiental scholen gaat met de leerlingen naar een vaccinatiecentrum of lokale antenne in de buurt.

Voor meer info, neem contact op met: onderwijs.vorming@vgc.be