Opleidingssector en werkgevers komen samen rond 'Brussel aan de Slag'

In 2021 lanceerde VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz, ‘Brussel aan de Slag’. 42 organisaties in de opleidingssector en de werkgevers gingen met elkaar in gesprek om de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel te versterken.

Het participatietraject leidde tot waardevolle beleidsaanbevelingen om Brusselse jongeren en werkzoekenden meer kansen te bieden op kwalitatieve tewerkstelling, gekoppeld aan lessen Nederlands. Samenwerking tussen de verschillende overheden en aandacht voor toeleiding vanuit en naar de verschillende partners, zijn hier de rode draden.

Twee jaar na de lancering van ‘Brussel aan de Slag’ brengt minister Gatz opnieuw de opleidingssector bij elkaar. “De aanbevelingen hebben een impuls gegeven aan het beleid en situeerden zich vooral rond taal en meertaligheid, goede praktijken, het maken van de juiste studiekeuze, digitale inclusie, samenleven in diversiteit.”, aldus Gatz, “Het is in het belang van de werkzoekenden om hierop, samen met de partners en de Brusselse en Vlaamse overheid, te blijven inzetten.”

In de spiegelzaal van het Brussels parlement werd een overzicht gegeven van het gevoerde beleid en de rol die de sector daarin gespeeld heeft. De minister maakte ook van de gelegenheid gebruik om de volgende stappen in zijn beleid toe te lichten, zoals het versterken van duaal leren, het ondersteunen van organisaties die schooluitval tegengaan en het inzetten op projecten waar studiekeuze en talentontplooiing de doelstellingen zijn.