Playcation maakt deze zomer van Brussel een speelvriendelijke stad

Tijdens de zomer van 2023 wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) van Brussel een stad op kindermaat maken, boordevol spel- en sportmogelijkheden.

Na een geslaagde eerste editie met tien experimentele projecten in 2022, lanceert de VGC dit jaar de projectoproep Playcation voor projecten in de zomer van 2023. Verschillende groepen kinderen bezochten vorig jaar de locaties en namen deze kritisch onder de loep. Op basis van de bevindingen van de kinderen, projecthouders en partners werden de criteria voor de projectoproep bepaald. De VGC wil daarmee speel- en sportimpulsen in de publieke en semipublieke ruimte stimuleren, voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Organisaties of personen kunnen projecten indienen voor een bedrag tot 10.000 of 25.000 euro. De Brusselse gemeentebesturen stelden vrijplaatsen ter beschikking in hun gemeente, plaatsen in de (semi)publieke ruimte waar spelen en bewegen actief wordt aangemoedigd.

“Een kindvriendelijke stad maakt letterlijk ruimte voor spelen in de stad. Niet elk kind heeft de kans om tijdens de zomer een verre reis te maken, daarom zetten we met deze projectoproep expliciet in op speelimpulsen in de onmiddellijke buurt van kinderen en jongeren. De armste wijken met een hoge concentratie aan jongeren hebben daarbij de grootste prioriteit,” aldus Pascal Smet, VGC Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.

Er zijn twee categorieën projecten. De projecten in de categorie ‘speelruimte’ veranderen de ruimte, de inrichting of het grondplan of creëren een context waarbinnen vrij gespeeld kan worden, zoals een natuurspeelbos of een bouwspeelplaats. De projecten in de categorie ‘spel- en beweegprikkels’ voegen aan een bestaande ruimte materialen, vormen of activiteiten toe die vrij en niet-begeleid spelen en bewegen aanmoedigen.

Vrij spelen houdt in dat het kind zelf bepaalt wat het doet en waarop het reageert. De speelruimte of spelprikkels stellen het kind in staat om creatieve, sociale, zintuigelijke of motorische ervaringen op te doen of om de natuur te beleven. Eigen initiatief en fantasie krijgen dankzij het project meer kansen.

Tot en met zondag 5 maart kan je een subsidieaanvraag indienen via het digitale subsidieloket van de VGC. Twijfel je nog? Kom dan zeker naar het inspiratie- en ontmoetingsmoment op donderdag 9 februari. Speel-en sportexperts, gemeentebesturen en lokale partners kunnen er met elkaar kennismaken, ideeën en locaties uitwisselen.

Alles wat je moet weten om een projectaanvraag in te dienen vind je op www.playcation.brussels