Recordsubsidie voor de renovatie van Brusselse schoolrefters

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft een investeringssubsidie aan 7 Nederlandstalige scholen om hun schoolrefter grondig te renoveren. Zo kunnen leerlingen en leerkrachten genieten van een aangename, polyvalente lunchruimte.

Met een subsidie van 411.342 euro gaan 7 scholen aan de slag hun schoolrefters grondig te renoveren. Het gaat om GO! basisschool Magnolia en GO! Atheneum Kalevoet in Ukkel, Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Brussel Stad, de twee vestigingen van het Maria Assumptalyceum in Laken, Basisschool Heilig Hart van Maria Instituut in Evere en Basisschool Heilige Familie in Schaarbeek.

Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, is blij verrast:

De inrichting en uitrusting van de leef-, leer- en werkomgeving hebben een grote invloed op de onderwijskwaliteit en het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten. Met de lancering van het subsidiekader voor schoolrefters, willen we af van muffe en saaie kantines en organiseren we een frisse ruimte voor gezonde voeding voor de leerlingen."

Scholen krijgen de kans om hun refter te renoveren, in te richten en uit te rusten met nieuwe keukenapparatuur en reftermeubilair. Deze ruimtes moeten niet alleen dienen als eetzaal tijdens de lunchpauze, maar ook als geschikte leer- en werkplekken. Hierbij staat een pedagogisch concept centraal, waarin gezondheid, duurzaamheid, gezelligheid en rust samenkomen om het algehele welzijn te bevorderen.