Speelpakketten voor kwetsbare kinderen en jongeren, in Brusselse gezinnen en jeugdhulpvoorzieningen

Veel Brusselse kinderen en jongeren zitten naar aanleiding van de maatregelen thuis, vaak zonder tuin en met weinig of geen spelmateriaal voorhanden. Gezien de duurtijd van de maatregelen kan deze kwetsbare groep daardoor een ontwikkelingsachterstand oplopen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil die kinderen en gezinnen ondersteunen en voorziet 2.400 speelpakketten, en een bijkomend budget van 20.000 euro voor het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen) en Collegelid Pascal Smet (One.Brussels): “Deze crisis komen we te boven als we samenwerken, en als we iedereen meenemen. Dit mooie initiatief kadert in die filosofie.”

De speelpakketten worden verzameld en verspreid in samenwerking met Paspartoe en de verschillende jeugd-, welzijns-, en gezinsorganisaties. Vrijwilligers stelden dit weekend en begin deze week de pakketten samen in Jeugdcentrum Aximax in Brussel-Stad en gemeenschapscentrum De Rinck in Anderlecht. In het speelpakket vinden de kinderen onder meer potloden, lijmstift, schaar, (gekleurd) papier en ander knutselmateriaal, ballonnen en beweegtips. De 2400 pakketten worden deze week verspreid onder de gezinnen.

“Deze periode is extra moeilijk voor kwetsbare kinderen en jongeren. Voldoende spelmateriaal thuis of in de leefgroep van de jeugdhulpvoorziening, is dan geen overbodige luxe. Daarom voorziet de VGC speelpakketten voor deze kinderen. We werken voor de verdeling ervan samen met heel wat Brusselse organisaties,” aldus Van den Brandt.

“Alle kinderen en jongeren verdienen het om zorgeloos te kunnen spelen, knutselen en sporten. Kortweg, gewoon jong zijn. Ook tijdens een moeilijke periode als deze. Het is onze taak als collegeleden om ervoor zorgen dat dit kan. Ik ben daarom zeer blij dat we samen met verschillende  organisaties solidair zijn met zij die daar nu het meeste nood aan hebben,” stelt Smet.

Naast de speelpakketten voorziet de VGC ook een bijkomend budget van 20.000 euro voor Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel, voor de verspreiding van spelmateriaal in 10 residentiële voorzieningen, waar kinderen zitten die niet naar huis kunnen door de COVID-19 maatregelen. De bestelling en verdeling van deze materialen gebeurde reeds tijdens het paasweekend.

Contact

Hanne Vranken (entiteit Gezin) hanne.vranken@vgc.be, 02 563 03 60