Stadspiratie, een uniek en laagdrempelig participatietraject van de VGC in Brussel

19.02.2020

Samen met drie Brusselaars lanceerden VGC-collegeleden Elke Van den Brandt, Sven Gatz en Pascal Smet vanmiddag ‘Stadspiratie’, een uniek en innovatief participatietraject, waarbij Brusselaars een stem krijgen in de opmaak van de meerjarenplanning van de VGC. “We maken beleid niet alleen voor maar ook met de Brusselaars. Burgers, middenveld en lokale besturen beslissen mee over ons strategisch meerjarenplan: dat is waar Stadspiratie over gaat,” stellen de collegeleden.

Met Stadspiratie wil het VGC-college Brusselaars de kans geven om hun inspiratie over het VGC-beleid te delen. Daarnaast wil het college ook meer draagvlak creëren voor toekomstig beleid, en uitwisselings- en netwerkopportuniteiten bieden aan de verschillende stakeholders. Dat gebeurt met een uitgebreid inspraak- en participatietraject, dat loopt tot eind december. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Brusselaars krijgen de komende drie maanden de kans om hun ideeën op allerlei manieren te delen. Op de grote ‘Brusseldag’, gepland op 6 juni, worden al die ideeën besproken door een panel van 150 Brusselaars. Met dat resultaat gaan wij dan verder aan de slag.”

Met dit uniek traject wil het VGC-college zoveel mogelijk doelgroepen bereiken, met een bijzondere focus op de weerspiegeling van de diversiteit van de Brusselse bevolking. “Het gaat over de inwoners van Brussel, die de stad elke dag gebruiken en mee creëren, maar ook over het brede Brusselse middenveld, adviesorganen van de VGC, andere Brusselse overheden en de VGC-diensten zelf. We willen het ook zo inclusief mogelijk aanpakken, zodat de diversiteit die Brussel rijk is en zo sterk maakt ook aan bod komt,” aldus collegelid Sven Gatz.

De aanpak is innovatief en via verschillende sporen, gaande van gesprekken op straat en bij VGC-organisaties, een postkaart die Brusselaars kunnen invullen, of het digitaal delen van ideeën via de website en via social media. “Dit is een ambitieus traject dat gezien mag worden. We werken met veel verschillende interactievormen om het voor de Brusselaar zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarom investeren we in het inclusieve karakter van dit traject en het gebruik van innovatieve participatiemethodieken, ” vertelt collegelid Pascal Smet.

Na de eerste Brusseldag en een eerste bundeling van ideeën, gaat het VGC-college aan de slag met de resultaten. Er komt in het najaar nog een terugkoppelingsmoment waarbij de weerhouden ideeën worden voorgesteld in het kader van de meerjarenplanning.

Meer info

Website: www.stadspiratie.be
Woordvoerder collegelid Van den Brandt: Pieterjan Desmet (0471/51.34.35)
Woordvoerder collegelid Gatz: Eva Vanhengel (0476/51.21.07)
Woordvoerder collegelid Smet: Reine Nkiambote (0490/13.86.79)