Start nieuwbouw en renovatie van basisschool Paruck in Molenbeek

Minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en de Scholenbouw in het Brussels gewest, heeft de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw en renovatie van basisschool Paruck, gevestigd in de Paruckstraat in Molenbeek. Dankzij dit infrastructuurproject zal de capaciteit van deze school met 78 plaatsen toenemen.

Met dit infrastructuurdossier, dat in samenwerking met de VGC werd voorbereid, wil het schoolbestuur meer ruimte en capaciteit creëren voor de kleuters en leerlingen. ​ Zo wordt het bestaande schoolgebouw gerenoveerd en aangepast in overeenstemming met de hedendaagse normen van comfort en duurzaamheid. Om een oplossing te bieden aan het ruimtegebrek heeft het schoolbestuur in 2016 een gebouw aangekocht naast de Paruckschool. Dit gebouw wordt nu samen met het bestaand schoolgebouw gerenoveerd en er komt een gedeelte nieuwbouw bij met extra klaslokalen. Ook de speelplaats van de Paruckschool zal onder handen genomen worden.

“Met het project dat we hier in de steigers zetten, realiseren we opnieuw een uitbreiding van de capaciteit in ons onderwijs. Met die 78 nieuwe plaatsen in Paruck kunnen er in september volgend jaar 330 leerlingen en kleuters terecht in deze Molenbeekse school”, zegt minister Gatz. De totale kostprijs wordt geraamd op ongeveer 3,37 miljoen euro.

Om de leerlingen en leerkrachten tijdens de renovatiewerken elders te kunnen opvangen, moest het schoolbestuur op zoek naar een tijdelijke locatie. Met enige moeite werd er gelukkig een terrein in de buurt gevonden waar de leerlingen les kunnen krijgen in modulaire units. De VGC heeft het schoolbestuur ondersteund met een subsidie van 75.000 euro voor de huur van deze units. De werken zullen normaliter tegen de zomer van 2024 klaar zijn.