Sven Gatz bezoekt Kalevoetschool in Ukkel ter gelegenheid van de Jeugdboekenmaand

GO! Atheneum Kalevoet in Ukkel trapt de Jeugdboekenmaand 2024 af. Letterlijk, want het thema is dit jaar ‘sport en spel’. Met de ruggensteun van Brussels minister Sven Gatz, Collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw en ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), wil de school haar tieners aan het lezen zetten. Want goed leren begint met goed en graag lezen.

Lezen laat kinderen en jongeren ook andere werelden en nieuwe interesses ontdekken, laat ze lachen en dromen. De 6de-jaars van het Atheneum Kalevoet in Ukkel dragen hun steentje hiertoe bij. Ze lezen voor aan de tieners uit 1B. Daarvoor putten ze uit de schoolbibliotheek HaBIBi, die ze met steun van de VGC hebben kunnen aanvullen. De school zet het lezen op school hard in de kijker: zo werkten ze affiches uit rond lezen en heeft de schoolbibliotheek een heuse Instagramaccount waar de nieuwe leesmaterialen met filmpjes gepromoot worden. Leesactiviteiten stemmen ze af op de talenkennis van de leerlingen, aan de hand van het talenpaspoort van de leerlingen.

“Goed en graag lezen is nodig voor de schoolloopbaan, het zelfvertrouwen en het begrijpen van anderen, het welzijn en maatschappelijk functioneren van onze kinderen. Of het nu gaat over het optellen van een rekensom of het lezen van verhalende tekst, bij al deze taken ligt lezen aan de basis“, aldus minister Gatz. “Daarom zet de VGC in op lezen: het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt scholen op het vlak van lezen en leesplezier, vanaf de instapklas tot en met het secundair onderwijs. Scholen konden gebruikmaken van de leesscan: een tool die hen helpt om op een snelle en eenvoudige manier zicht te krijgen op de sterktes en uitdagingen voor het leesonderwijs”, verduidelijkt de minister.

Met VGC-subsidies konden scholen de voorbije jaren boeken, strips, luisterboeken of e-readers aankopen en leesruimtes inrichten. 166 scholen ontvingen in totaal een subsidie van 524.107 euro. De middenschool en het atheneum Kalevoet konden op die manier 7.818,79 euro besteden aan leesmaterialen en de inrichting van de bibliotheek. Daarbovenop ontvingen ze 4 mobiele leesmeubels. ​

Meer info: De VGC ondersteunt scholen bij hun leesbeleid | Onderwijs in Brussel