Sven Gatz opent nieuwe onderwijscampus in Anderlecht

Op een steenworp van de Vaartdijk in Anderlecht, op een voormalige industriesite, werd de vernieuwde Campus Innova geopend. De opening van het gerenoveerde en uitgebreide schoolgebouw voor de secundaire school is het sluitstuk van het masterplan voor de Innova-campus. Na de aankoop van de naastgelegen gronden en loodsen en de omvorming ervan tot een basisschool heeft het schoolbestuur nu de renovatie en uitbreiding van het voormalige kantoorgebouw gerealiseerd voor de secundaire school. Daarnaast is ook de volledige omgeving van de campus heraangelegd.

Het gebouw van de secundaire school, de zogenaamde ‘kantoortoren’, was aan renovatie toe: isolatie, ventilatie en brandveiligheid zijn maar enkele van de pijnpunten die dringend verholpen moesten worden. Campus Innova greep deze uitdaging aan om het project klaar te maken voor de toekomst. Dat betekende ook een broodnodige capaciteitsuitbreiding gezien de toenemende druk op het secundair onderwijs.

We zijn erg opgezet met deze nieuwe campus en de mooie capaciteitsuitbreiding in het secundair onderwijs die het schoolbestuur realiseert. Met de vernieuwing en uitbreiding van de schoolinfrastructuur gaat ook de een vernieuwing van het pedagogisch onderwijsconcept gepaard, waarbij innovatie, ondernemerschap, STEM, kunst en cultuur de hoeksteen vormen. Met het Nederlandstalig onderwijs kiezen we resoluut voor vernieuwende onderwijsconcepten in kwaliteitsvolle infrastructuur”, aldus minister Sven Gatz. “Na de gestegen vraag naar meer plaatsen in het Nederlandstalig basisonderwijs in het Brussels Gewest, komt er immers nu ook meer en meer vraag naar bijkomende plaatsen in het Nederlandstalig secundair onderwijs. We doen er bij de VGC alles aan om die te helpen bouwen.”

Door naast de renovatie ook een deel nieuwbouw aan de kantoortoren te realiseren konden 12 bijkomende klassen gerealiseerd worden, goed voor een extra capaciteit van 330 plaatsen. Hierdoor neemt de capaciteit van de school toe van 230 naar 560 plaatsen. Voor de financiering kon de school een beroep doen op capaciteitssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap (3,36 miljoen euro) en van de VGC (1,85 miljoen euro). De werken aan het kantoorgebouw zijn gestart in april 2020 en opgeleverd in september 2021.

Ondertussen vond ook de omgevingsaanleg plaats, met de vernieuwing van de speelplaatsen en de aanleg van een parking en kiss & ride. De totale kostprijs bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro. Deze financiering gebeurde met middelen van AGION (700.000 euro), van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de schoolcontracten (505.000 euro) en van de VGC via BuitenSpel (200.000 euro).