Tolkenservice in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet communicatie met ouders en prestaties van leerlingen verbeteren

In 2024 kunnen onderwijsinstellingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel opnieuw tolken van vzw Brussel Onthaal inschakelen om te helpen bij gesprekken met ouders. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt hiervoor op voorstel van Sven Gatz, Brussels minister bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw iets meer dan 16.000 euro uit. Door de communicatie met ouders te versterken, verbetert de begeleiding van de leerlingen, zowel thuis als op school.

“Goede communicatie tussen ouders en school is van groot belang in de schoolloopbaan van kinderen. Daarbij gaat het soms om gesprekken over gevoelige of complexe onderwerpen, of gesprekken met verstrekkende gevolgen. De schooltaal en de taal van de ouders sluiten niet altijd op elkaar aan”, verduidelijkt minister Gatz. “Het inzetten van tolken kan helpen om het gesprek kwalitatiever, genuanceerder en effectiever te laten verlopen.”

Tijdens de Ronde van het Onderwijs gaven schoolteams aan dat ze vragende partij waren om meer gesprekken te laten tolken. Zo zou de communicatie tussen school en ouders inhoudelijk efficiënter kunnen verlopen. Maar de kostprijs om tolken in te zetten vormde voor scholen een belemmering. Daarom werden extra middelen uitgetrokken om deze tolkbeurten goedkoper te maken voor scholen. Een negentigtal onderwijsinstellingen maakt er intussen gebruik van.

De partner van de VGC voor tolkbeurten is vzw Brussel Onthaal. Dat is de Nederlandstalige decentrale sociaal vertaal- en tolkendienst voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Vzw Brussel Onthaal zet opgeleide tolken in om ter plaatse te tolken, telefonisch te tolken en online te tolken. Onderwijsinstellingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen, dankzij deze tussenkomst van de VGC, tolken inschakelen van vzw Brussel Onthaal voor slechts vijf euro per uur. Dit sterk gereduceerd tarief verlaagt de drempel om tolken in te zetten bij moeilijke of complexe gesprekken.

Scholen die interesse hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met vzw Onthaal Brussel: https://www.sociaalvertaalbureau.be/