Uniek VGC-subsidiekader promoot en versterkt Brusselse kunstacademies

Na overleg met de Brusselse kunstacademies, start de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met een nieuw subsidiebeleid om projecten met en voor hun leerlingen mogelijk te maken.

De Brusselse academies staan te springen om Brusselbreed uit te pakken met hun kunsten. Ze willen ook meer toonmomenten en oefenkansen geven aan hun leerlingen. Daar gaan we graag op in: masterclasses met studenten, creatieve workshops met de leerlingen van het dagonderwijs of met de buurt, we voorzien tot 9.000 euro per jaar en per academie”, kondigt Brussels minister Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, aan. “Van muziek over podiumkunsten tot restauratiewerken: we geven de academies een stevige financiële ondersteuning om vernieuwend en creatief naar buiten te komen.

De steun van de VGC richt zich op projecten en acties die het aanbod van de kunstacademies, het deeltijds kunstonderwijs (DKO), in de kijker zetten bij een breder publiek. De samenwerking tussen de academies en het Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs is daarbij belangrijk.

De projecten krijgen ook een opdracht mee: Brusselaars de mogelijkheid geven om zich aan te sluiten bij een artistieke opleiding of event. Ook de ondersteuning van talentontwikkeling en het leggen van verbindingen tussen het DKO, het dagonderwijs en het hoger onderwijs, de buurt en andere organisaties, worden aangemoedigd. Daarom legt de selectie van de projecten de nadruk op samenwerking, op een vernieuwende werking en op een verbreding van de profielen van de leerlingen.

Dit reglement, waarvoor een budget van 100.000 euro is voorzien voor 2024, geeft academies de kans om concrete projecten en initiatieven te realiseren en neemt financiële drempels weg, met als doel de kwaliteit van het DKO te versterken. Vanaf 1 januari 2024 kunnen Brusselse kunstacademies en het Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs subsidieaanvragen indienen via het digitale subsidieloket van de VGC, onder de noemer ‘Projecten deeltijds kunstonderwijs’.