VGC behaalt diversiteitslabel

Het personeelsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakt van diversiteit op de werkvloer een concreet succes. De VGC heeft daarvoor nu het diversiteitslabel van de Brussels minister van Werkgelegenheid ontvangen, een beloning voor een personeelsbeleid dat de Brusselse diversiteit, op alle mogelijke vlakken, als een troef beschouwt.

De bijzondere aandacht voor het waarderen en inzetten van diversiteit startte in 2021, en vandaag maakt inclusie deel uit van het personeelsbeleid van deze Brusselse overheid.

Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Personeel: “Kansen geven, daar draait het om. We willen zoveel mogelijk mensen, uit Brussel of daarbuiten, de kans geven om te solliciteren voor de verschillende functies van de VGC, ongeacht hun achtergrond of diploma. We kiezen binnen de VGC voor meer diversiteit en inclusie op het werk en we willen ons met dit ACTIRIS-diversiteitslabel nog meer profileren als een open organisatie.”

Drie prioriteiten

De VGC zet in op drie prioriteiten:
- Rekruteren en selectie met als opzet aantrekkelijke vacatures te creëren die het juiste doelpubliek bereiken.
​- Organiseren van instapproeven om elders verworven competenties te honoreren, zodat een bijkomende toegang wordt gecreëerd voor de VGC-selecties op het behaalde niveau. De instapproeven worden 2 keer per jaar georganiseerd en staan open voor kandidaten van binnen en buiten de VGC.
​- Acties om inclusie te verankeren, zoals een praktijkgemeenschap van interne diversiteitscoaches uit de verschillende organisatie-onderdelen en een ruim aanbod aan opleidingen, informatie en sensibiliserende acties rond inclusie en diversiteit.