VGC bevordert samenleven in diversiteit in Brussel

Een ambitieus plan: van herkomst naar toekomst

Woensdag 1 februari 2023 — De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) pakt uit met een straf Plan Samenleven om de samenlevingsuitdagingen in Brussel aan te pakken. Een superdiverse stad als Brussel zorgt voor verrijkende ontmoetingen, persoonlijke groeikansen en een gevoel van samenhorigheid. Samenleven in diversiteit brengt ook structurele vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bovenop het eigen Plan Samenleven tekent de VGC ook in op het Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers. Het Beleidsplan Samenleven van de VGC biedt het hoofd aan deze uitdagingen en tracht de herkomstkloof te verkleinen.

Er wordt prioritair ingezet op het vernetwerken van mensen en op een sterker onthaal voor nieuwkomers. Brugfiguren moeten nieuwe en minder nieuwe Brusselaars begeleiden naar diensten en vrijetijdsbeleving. Gemeenschapscentra voorzien bijvoorbeeld een scholenprogrammatie zodat alle kinderen in aanraking komen met cultuur, en dat met een programmatie op maat. Daarnaast zitten de GC's Elzenhof, Nekkersdal, De Kriekelaar en Kontact nu al in een traject begeleid door LEVL, om te garanderen dat ze open huizen kunnen zijn voor alle Brusselaars.

De VGC werkt aan een uitbreiding van het aanbod oefenkansen Nederlands: samen met het Huis van het Nederlands wordt een nieuwe vrijwilligerswerking opgezet en wordt het aanbod voor ouders op scholen versterkt. Tijdens wandelingen met Brukselbinnenstebuiten kunnen cursisten Nederlands extra oefenen. Het CoNnect-buddyproject van de VGC en FMDO wordt uitgebreid met buddy NL.

“Met straffe projecten willen we Brusselaars alle kansen bieden om te genieten van het rijke VGC-aanbod. Sommigen hebben hier een extra duwtje voor nodig, lopen verloren in het institutioneel kluwen van onze stad. Hieraan willen we tegemoet komen. We willen hen wegwijs maken in het aanbod, het aanbod afstemmen aan de noden of het aanbod creëren,” zegt VGC-collegelid voor Samenleven en Diversiteit Pascal Smet.

Daarnaast gaat de VGC moeilijke thema’s niet uit de weg. Er is een sterke focus op het tegengaan van polarisatie en discriminatie. En we creëren ruimte om maatschappelijk urgente dialogen aan te gaan. Zo bliezen we nieuw leven in de adviesraad Samenleven & Diversiteit, die mee waakt over het diversiteitsbeleid van de VGC en die een actieve rol opneemt als aanspreekpunt rond diversiteitsthema’s.

“Het is essentieel dat Brusselaars zich sterk met elkaar verbonden voelen. Die verbondenheid hebben we nodig om belangrijke issues over de toekomst samen aan te gaan. We moeten blijven met elkaar in dialoog gaan,” zegt Pascal Smet.

Het onderwijs is ook een belangrijke schakel in dit verhaal. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich de jongste jaren ontpopt tot een superdiverse en kosmopolitische samenleving. Het Plan Samenleven van de VGC mikt erop om meer sociale cohesie in die grote diversiteit te brengen. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is daarbij een belangrijke schakel. Het draagt meertaligheid hoog in het vaandel en helpt nieuwkomers het diverse aanbod van de VGC op uiteenlopende terreinen als cultuur, sport, jeugdwerk, welzijn, etc kennen,” zegt VGC-collegelid Sven Gatz.

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Inclusie en de bestrijding van discriminatie zijn een rode draad doorheen ons VGC-beleid. Daarom zet de VGC in op cultuursensitieve zorg en leveren we extra inspanningen om Brusselaars met een migratieachtergrond beter te bereiken en te ondersteunen. Intercultureel bemiddelaars helpen ons hierbij door taal- en cultuurbarrières te overbruggen.”

Khadija Aznag, voorzitster van de adviesraad Samenleven en Diversiteit, is blij met de aandacht voor deze maatschappelijke vraagstukken. “Het stemt me hoopvol dat het Beleidsplan Samenleven van de VGC onder meer door de steun van Vlaamse middelen verdere concrete uitwerking krijgt. Werken aan samenleven in diversiteit is een werk van lange adem, waar we blijvend op moeten inzetten en onszelf en onze methodes in vraag moeten durven stellen. Deze hernieuwde impuls is een grote stap in de goeie richting.”

Naast de eigen investeringen vanuit de VGC, wordt ook beroep gedaan op middelen vanuit het Vlaamse Plan Samenleven, ondersteund door Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. In totaal voorzien VGC en Vlaamse Overheid 1.200.000 euro op jaarbasis.

“Succesvol samenleven in diversiteit is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Met Plan Samenleven wil ik als minister een steen verleggen door mensen kansen te bieden, discriminatie weg te werken maar ook door veilige buurten te creëren. Dat ook Brussel in dit verhaal stapt is een goede zaak," zegt Vlaams minister Bart Somers. 

“De laatste jaren draagt Brussel haar imago als superdiverse stad met fierheid uit. De specifieke Brusselse context biedt ons de mogelijkheid om te experimenteren en een trekkersrol op te nemen met een beleid op maat en innovatieve projecten,” besluit Pascal Smet.