VGC-College stelt meerjarenplan 2021-2025 voor: Brussel maken we samen

Brussel, 21 april 2021 - Op 6 mei presenteert het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zijn strategisch meerjarenplan 2021-2025. Dat plan brengt alle aspecten van het VGC-beleid voor de komende jaren samen. Het meerjarenplan vertaalt de beleidskeuzes van de VGC  in concrete doelstellingen en acties voor Brussel en voor de Brusselaars.

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van het Brussels Gewest? Misschien gaf u in 2020 tijdens Stadspiratie of de Ronde van Brussel al een idee voor Brussel? De VGC verwerkte eind 2020 de input uit die inspraaktrajecten in het meerjarenplan ‘Brussel maken we samen’.

Online infomoment voor Brusselaars over grote lijnen VGC-meerjarenplan

Tijdens een open online infomoment voor Brusselaars en het N-netwerk op donderdag 6 mei (20 tot 21.30 uur) geven de VGC-collegeleden uitleg bij de grote pijlers van het meerjarenplan 2021-2025. Ze staan stil bij alle input die ze kregen via de inspraaktrajecten en ze leggen uit hoe ze die feedback verwerkt hebben in het plan. Verder bespreken ze hoe ze met Brusselaars en organisaties en instellingen uit het N-netwerk kunnen samenwerken om dit toekomstplan te realiseren.

U kunt vooraf vragen of reacties doorgeven. De collegeleden bespreken ze tijdens het infomoment.

Uitdagingen voor de stad

Brussel blijft groeien. En de grootstedelijke uitdagingen groeien mee. Er is nood aan nieuwe scholen, crèches, sport- en ontmoetingsplaatsen voor Brusselaars. De sociale evolutie, de superdiversiteit en de armoede in onze stad vragen ook de komende jaren sterke antwoorden.

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt:

We willen snel kunnen inspelen op verrassingen en nieuwe noden, en tegelijk een heldere kijk houden op de stad van morgen: daarvoor dient dit Strategisch Meerjarenplan. Om van Brussel een stad op mensenmaat te maken. Om Brusselaars vooruit te helpen die daar nú nood aan hebben – en duurzaam te bouwen aan een Brussel waar iedereen zich thuis voelt, waar je jong wil zijn en oud kan worden.”

167 beleidsacties voor de komende 5 jaar

Met 167 beleidsacties wil de VGC een antwoord bieden op die uitdagingen. Het meerjarenplan bevat 7 grote beleidsdoelstellingen. Die drukken de beleidsambities van het VGC-College voor Brussel uit:

  1. Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen.
  2. Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad.
  3. We bouwen mee aan een meertalig Brussel.
  4. We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod. 
  5. Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. 
  6. Brussel zorgt en beweegt.
  7. De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid.

Die 7 beleidsdoelstellingen worden vertaald in 33 concrete actieplannen en 167 acties.

Collegelid Sven Gatz:

De afgelopen jaren hebben we massaal geïnvesteerd in nieuwe scholen. Maar kleine ketjes worden groot, en dus is er naast een verdere capaciteitsuitbreiding van het lager onderwijs ook een inhaalbeweging nodig voor het secundair onderwijs. En een schoolgebouw is geen school zonder een enthousiaste leraarskamer. Daarom willen we de Brusselaars warm maken voor het mooiste beroep ter wereld en investeren we verder in de kwalitatieve ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel.”

De VGC is er voor alle Brusselaars

De VGC richt zich met het meerjarenplan vanzelfsprekend tot de Nederlandstalige Brusselaars, maar net zo goed tot iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen, of die er spontaan mee in contact komt. Dat zijn veel mensen, met de meest uiteenlopende achtergronden, noden en passies. 

Collegelid Pascal Smet:

We hebben veel zin om de komende jaren samen aan deze stad te werken, en daar is dit meerjarenplan een mooie weerslag van. We willen van Brussel met én voor jullie een warme stad maken. Het doet deugd om vandaag zoveel solidariteit en engagement te zien. In deze moeilijke tijden kunnen we tonen dat de mensen het vuur zijn van deze samenleving. We laten elkaar niet los. Maar na deze periode willen we mensen terug uit hun huizen en uit hun bubbels halen, zodat ze elkaar en elkaars leefwereld leren kennen. Dat is wat mensen verrijkt en gelukkig maakt. Laten we samen het verschil maken in Brussel.”

Het meerjarenplan samengevat op een website

Op 21 april lanceert de VGC een website die het meerjarenplan samenvat. Op die website vindt u een toelichting bij elk van de zeven pijlers.

Op de website kunt u ook het volledige plan downloaden, net als de resultaten van Stadspiratie en de Ronde van Brussel.

Inschrijven voor de online infosessie

Bent u benieuwd? Hebt u een vraag of een reactie? Schrijf u in voor het online infomoment en geef uw vraag door. Dat kan tot en met 30 april. Na inschrijving ontvangt u de link voor de infosessie.

Contactinfo