VGC-collegelid leest voor

Sven Gatz, collegelid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, sloot de Voorleesweek af door voor te lezen uit het boek ‘Duupje’ van An Swartenbroeckx. Hij deed dat voor de kinderen van de basisschool De Telescoop in Laken.

Van 18 tot 26 november liep de jaarlijkse Voorleesweek, een initiatief van ‘Iedereen Leest’. Ook Brussels minister Sven Gatz liet zich niet onbetuigd en liet de kinderen binnenstappen in het leven van Duupje, een 10-jarig jongetje uit het vierde leerjaar.

Voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, het begrijpend lezen en de concentratie van de kinderen, maar ook de fantasie, het denken en verbeelden.”, aldus Gatz.

De ontwikkeling van een leesbeleid op school en een leesopvoeding thuis zijn cruciale elementen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen. Door sterk in te zetten op vertellen, voorlezen in de klas en het creëren van een motiverende leesomgeving wordt de basis gelegd voor goed lezen en een goede taalvaardigheid. Scholen en ouders zijn daarin partners, met eigen taken ​en verantwoordelijkheden. De basis van een levenslang leesplezier wordt gelegd door als school én als ouder het lezen zelf te stimuleren.

De VGC stelde in dat kader reeds heel wat subsidies ter beschikking: 166 scholen hebben samen meer dan 500.000 euro ontvangen om boeken, strips, luisterboeken of e-readers aan te kopen. Ook de inrichting van een gezellige leeshoek behoorde tot de mogelijkheden,” aldus Gatz.

De belangrijkste partners zijn het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de bibliotheken. Via trajecten op maat, vormingen, lesmaterialen en het ontlenen van boekenpakketten, uiteenlopende activiteiten ondersteunt het OCB, in samenwerking met de bibliotheken, de schoolteams bij een krachtig leesbeleid in de (meertalige) klas.