VGC en VI.BE lanceren participatietraject rond noden van Brussels muzieklandschap

Met een grootschalig onderzoek willen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en VI.BE, het steunpunt voor artiest en muzieksector, het rijke muzikale landschap in Brussel beter in kaart brengen en een duidelijker zicht krijgen op de noden van de sector. De resultaten van dit onderzoek moeten de basis vormen voor het toekomstige beleid van de VGC rond de ondersteuning van iedereen die, professioneel of in de vrije tijd, de diverse muzikale scenes in Brussel vorm geeft. Tot 8 oktober kan alvast een digitale enquête ingevuld worden.

Het muzikale landschap in Brussel is bijzonder rijk en divers. Er zijn talloze muzikanten, dj’s en multiperformers, bekende muziekhuizen zoals de Ancienne Belgique, Volta en de Vaartkapoen, lokale creatieplekken zoals Club 1030 … Om een gerichter ondersteuningsbeleid voor deze diverse muzikale scenes te kunnen voeren, lanceren de VGC en VI.BE een groot participatietraject. In juli en augustus vonden er al dieptegesprekken plaats met artiesten en muziekhuizen. Op basis daarvan is nu een enquête opgesteld die alle Brusselse muzikanten, dj's, producers en multiperformers nog tot 8 oktober kunnen invullen.

De resultaten van de enquête zullen dienen als basis voor thematafels, waar artiesten en andere betrokken partijen de ideeën en noden verder kunnen uitdiepen. Eind november zal VI.BE een rapport en conclusies voorleggen aan de VGC. Dit rapport zal gebruikt worden bij de uitwerking van het toekomstige beleid rond de ondersteuning van de Brusselse muzieksectoren.

Ans Persoons, VGC-collegelid voor Cultuur, roept alvast alle Brusselse muzikanten op om de enquête massaal in te vullen:

Onze fantastische muzikanten en muziekhuizen doen Brussel mee bruisen en verdienen onze ondersteuning. Ik nodig dan ook graag al onze muzikanten, dj's, producers en multiperformers uit om de enquête in te vullen, zodat we een duidelijk zicht krijgen op hun noden.”

Het collegelid verheugt zich eveneens op de samenwerking met VI.BE:

VI.BE staat bekend als hét aanspreekpunt voor artiesten en alle mogelijke muzieksectoren. Of het nu gaat over beginners of professionals, lokale of internationale spelers. Samen met VI.BE zullen we ons uiterste best doen om een duidelijk zicht te krijgen op hoe een toekomstig muziekbeleid eruit zou moeten zien .”