VGC geeft opnieuw subsidies voor meertalige projecten op school

Nederlandstalige basis- en secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel kunnen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) opnieuw subsidies aanvragen voor meertalige projecten op school. Brussels minister Sven Gatz bezocht in dat kader het Imelda-instituut in Sint-Jans-Molenbeek, dat een gesubsidieerd meertalig project heeft lopen.

Mede onder impuls van minister Gatz, die in de VGC bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs en in het gewest ook de meertaligheid promoot, versterkt de VGC met een subsidiekader het Nederlands in en rondom de school. Het is de bedoeling vanuit een open en positieve houding te kijken naar andere talen als het Frans, het Engels, en ook de verschillende thuistalen van de leerlingen. Sven Gatz:

Meertalig worden is in onze superdiverse grootstad essentieel voor de ontwikkeling van onze Brusselse kinderen en jongeren. Het maakt hen sterker om te leven en op te groeien in een multiculturele samenleving en het geeft hen extra troeven als ze verder studeren en zich op de arbeidsmarkt begeven.

Scholen die dit schooljaar projecten hebben opgezet om meertaligheid te waarderen of in te zetten, konden een subsidie van 2.000 euro aanvragen. Als de school samenwerkt met een school van een andere taalgemeenschap, wordt dit bedrag verdubbeld naar 4.000 euro.

Dit schooljaar hebben 30 scholen een subsidie ontvangen, wat samen goed was voor 65.685 euro. De subsidiemogelijkheid is er nu ook voor volgend schooljaar. Om scholen hierbij te ondersteunen, kunnen ze op brusselvoltaal.be, een website van het Onderwijscentrum Brussel, informatie vinden over meertaligheid en hoe deze in te zetten en te waarderen.

TATA & Franglish

Voor “TATA & Franglish” ontving het Imelda-instituut in Sint-Jans-Molenbeek een subsidie van 2.000 euro. Dat bedrag werd besteed aan de aankoop van boeken in verschillende talen en aan workshops en auteurslezingen. De school hecht veel belang aan de thuistalen van de leerlingen. Ze beschouwt die als een opstap om de leerlingen ook het Nederlands voldoende onder de knie te laten krijgen.

De school bouwt een leerlijn op om de leerlingen het Nederlands beter te laten verwerven. In de eerste graad ligt de klemtoon op spreekvaardigheid. TATA staat voor Taal en Talent. Leerlingen ondervinden tijdens workshops en auteurslezingen hoe taal hun identiteit bepaalt en vormt. Ze exposeren teksten, bezoeken een woonzorgcentrum, maken gebruik van sociale media.

In de tweede graad gaan ze aan de slag met de TATA-projecten. Ze werken daarbij met graphic novels in verschillende talen, waarbij de waardering voor hun meertalige identiteit centraal staat. In het Iepers museum In Flanders Fields deden ze bijvoorbeeld een poëzieworkshop. En in de Bookclub leren ze taaltransfers toepassen van het Frans naar het Nederlands en dan weer naar het Engels. Zo leren ze andere talen durven gebruiken en wordt hun interesse voor andere culturen gestimuleerd.

In de derde graad, tenslotte, ligt de klemtoon op lezen, op de versterking van de academische vaardigheid en competenties die ze nodig hebben in het hoger onderwijs. ​ ​