VGC-jaarverslag 2019: ‘Brussel is wat we delen’. De belangrijkste VGC-projecten uit 2019 gebundeld

01.04.2020

Op 1 april publiceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar jaarverslag 2019. Het kreeg als titel ‘Brussel is wat we delen’ en toont een greep uit de initiatieven van de VGC en haar partners uit 2019. Het meertalige jaarverslag is zowel online als op papier beschikbaar, als bijlage bij het BRUZZ-magazine.

VGC-investeringen en projecten

In het jaarverslag zet de VGC de belangrijkste initiatieven van het afgelopen jaar in de kijker: eigen projecten of initiatieven van partners uit het brede Brusselse werkveld. Van de ‘Maand van het Nederlands’ voor gemeenteambtenaren tot de initiatieven rond het Bruegeljaar 2019, de opening van een tweede Huis van het Kind en het project ‘BXL ZKT LKR’ om het leerkrachtentekort in Brussel aan te pakken. Daarnaast ook een gedetailleerd overzicht van de VGC-investeringen in onder meer scholen, kinderdagverblijven, lokale dienstencentra, speelplaatsen en in infrastructuur voor sport, cultuur en fuiven.

“De grootste troef van Brussel zijn de Brusselaars”

Net als iedereen heeft de VGC haar activiteiten ondertussen aangepast in de strijd tegen het coronavirus. Veel van de activiteiten in het jaarverslag 2019 zijn op dit moment niet mogelijk. Maar de VGC ondersteunt ook nu waar ze kan, onder andere met ‘Brussels helps’.

“De grootste troef van Brussel zijn de Brusselaars”, zegt VGC-collegevoorzitter Elke Van den Brandt. “De VGC blijft de eerste bondgenoot van mensen, groepen en middenveldorganisaties die de stad vooruit doen gaan. Het jaarverslag toont dat we met samenwerking en participatie de bouwstenen leggen voor een sterkere stad. We zetten die aanpak verder in 2020. Het grote succes van een platform als ‘Brussels helps’, opgericht in het midden van de coronacrisis, is daar een mooi voorbeeld van. En we nodigen iedereen uit om via stadspiratie.be ideëen te delen voor ons nieuwe meerjarenplan."

“Een warme stad voor alle Brusselaars”

Ook VGC-collegelid Pascal Smet ziet veel samenwerking en verbondenheid in de stad:

“Binnen mijn beleidsdomeinen, cultuur, jeugd, sport, gemeenschapscentra en samenleven, wil ik vonken in de stad brengen. Ik wil van Brussel een warme stad voor alle Brusselaars maken waar ze nieuwe ervaringen opdoen, hun netwerk verbreden en zich verbonden voelen met mekaar. In 2019 gebeurde dat massaal tijdens de vele evenementen die we ondersteunden, maar ik ben blij om te zien dat de Brusselaars ook vandaag op zoek gaan naar creatieve manieren om mekaar te ontmoeten en te steunen.”

Franse en Engelse vertalingen om breed publiek aan te spreken

Het VGC-jaaroverzicht is ook deze keer meertalig. De VGC richt zich met haar aanbod niet alleen naar Nederlandstaligen, maar naar iedereen die interesse heeft in het Nederlandstalige aanbod. Bij alle artikels werd daarom een samenvattende vertaling in het Frans en in het Engels toegevoegd.

“Ik nodig iedereen uit om via dit jaaroverzicht nader kennis te maken met het goede werk van de VGC! Vorig jaar bleef het Nederlandstalig onderwijs groeien. Er werd liefst 56 miljoen euro geïnvesteerd in scholenbouw. Dat zorgde voor meer dan 1.500 extra plaatsen. Maar we blijven ook verder investeren in kwaliteit van ons onderwijs, met onder meer een sterke focus op talenkennis, een troef in onze meertalige en superdiverse grootstad”, zegt Sven Gatz, VGC-collegelid voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw.

U kunt het VGC-jaarverslag online raadplegen op www.vgcjaarverslag.be. Op 1 april wordt het jaarverslag ook als bijlage ingelast in het BRUZZ-stadsmagazine.

Voor de online versie, surf naar www.vgcjaarverslag.be.
Of vraag uw papieren versie aan op www.vgcjaarverslag.be/publicaties

Contactinfo

Pieter Moelans
Deskundige-coördinator Communicatie, Media en ICT
0491 62 42 54
pieter.moelans@vgc.be

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en telt ruim 1200 medewerkers. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin
Ze is er niet alleen voor Nederlandstalige Brusselaars, maar voor iedereen die interesse heeft in haar diensten.