VGC-jaarverslag 2021: ‘Brussel maken we samen’

Brussel, 30 maart 2022 – Op 30 maart publiceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar jaarverslag 2021. Het kreeg als titel ‘Brussel maken we samen: onze acties in 2021 en onze plannen voor de toekomst’. U vindt het meertalige magazine op 30 maart als bijlage bij BRUZZ, en ook in de gemeenschapscentra en de Nederlandstalige bibliotheken of online op www.vgcjaarverslag.be.

Vrouwenlente, Kunstenaars in de klas en extra aandacht voor oudere Brusselaars

De VGC wil met het N-netwerk mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen verbinden en hen actief betrekken bij het leven in de stad. Zo ondersteunde de VGC in 2021 ‘Vrouwenlente’, een festival dat vrouwenrechten onder de loep neemt. Via ‘Kunstenaars in de klas’ kregen jongeren de kans om zich uit te drukken en hun talenten te ontdekken. De lokale dienstencentra hadden extra aandacht voor oudere Brusselaars, omdat eenzaamheid en onzekerheid toenamen tijdens de pandemie.

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Een stad die zorgt, een stad die ontzorgt. Dat is hoe Brussel wil zijn, en dat is de rode draad in dit jaarverslag. Van zorgzame buurten tot meer plaats in de kinderopvang, van Bruss-it tot mentaal welzijn, de VGC is een nabije overheid voor de Brusselaars.”

“Een stad op mensenmaat”

 “Brussel is een leefstad, een stad op mensenmaat. Ik wil werken aan warme en herkenbare ontmoetingsplekken waar Brusselaars zich thuis voelen, waar ze kunnen cultuur opsnuiven, sporten, feesten, spelen en praten. Want als er één iets is dat we de voorbije jaren hebben geleerd, is dat ontmoeting en samenzijn belangrijke levensaders zijn,” benadrukt Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra. “We moeten aandacht hebben voor mekaar, want ik geloof dat een verbonden Brusselaar een gelukkig Brusselaar is.”

Blijven investeren in Nederlandstalig onderwijs in Brussel

In 2021 blikte de VGC terug op 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel en ging ze aan de slag met vernieuwende concepten ‘hybride leren’ en ‘urban education’. De VGC bleef ook inzetten op capaciteitsuitbreiding via verbouw- en nieuwbouwprojecten en creëerde extra kansen op school voor kwetsbare jongeren. “Het is duidelijk dat wij met de VGC zoveel mogelijk blijven investeren in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Niet alleen met capaciteitsuitbreiding en bakstenen, maar ook met nieuwe impulsen en campagnes die op maat gemaakt zijn van het onderwijs in een meertalige, superdiverse en kosmopolitische grootstad, ” aldus Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

Vooruitblik met het meerjarenplan

Het magazine bevat de hoogtepunten van 2021 en het blikt meteen ook vooruit naar toekomstige projecten. In 2022 bouwt de VGC verder aan haar meerjarenplan 2021-2025 om het leven in Brussel nog beter en aangenamer te maken.

Voor de online versie, surf naar www.vgcjaarverslag.be. Vraag uw papieren versie aan op www.vgcjaarverslag.be/publicaties