VGC maakt leerlingen wegwijs in de begroting met educatief spel

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz heeft in de Nederlandstalige secundaire school Campus Comenius en de Franstalige basisschool Institut des Ursulines, beiden in Koekelberg, een nieuw educatief spel gelanceerd: 'De begroting op de weegschaal'. Het spel werd ontwikkeld door Brussel Financiën en Begroting (BFB) en leert leerlingen hoe een begroting werkt.

“In de media wordt regelmatig over de begroting gesproken en komen begrotingsministers vaak toelichten hoe het met de cijfers van het land of een regio is gesteld. Voor de kijker, lezer of luisteraar is dat niet altijd makkelijk te begrijpen. Het leek ons daarom nuttig om al van jongsaf kinderen uit te leggen wat een begroting is, hoe ze tot stand komt en welke moeilijkheden daarbij komen kijken,” legt minister Gatz uit.

BFB startte in 2021 de ontwikkeling van een educatief spel dat leerlingen kennis laat maken met begrotingstechnieken. Dit project sluit aan bij de website “budget.brussels” van BFB, waarmee deze administratie de begroting van het gewest toegankelijker wil maken voor het brede publiek. Het spel wordt gratis verdeeld onder de geïnteresseerde Nederlandstalige en Franstalige scholen van het gewest.

Het spel is ontworpen voor leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Het laat de werking van de begroting van het Brussels Gewest spelenderwijs ontdekken. De leerlingen leren begrotingsbegrippen kennen en krijgen inzicht in de mechanismen van het begrotingswerk van een regering. Het spel legt sterk de nadruk op burgerschapscompetenties, zoals inspraak, participatie, besluitvorming en de rol van de overheid in een samenleving.

In het spel krijgen de leerlingen de opdracht een begroting in evenwicht op te stellen en daarvoor beslissingen te nemen over projecten of maatregelen die geld opbrengen of kosten. Het spel illustreert dat er rekening moet worden gehouden met wat de burgers willen, maar ook dat er bij elke keuze dilemma’s opduiken, waarover discussies gevoerd worden die voorstanders en tegenstanders dienen te beargumenteren. Zo leren de spelers begrijpen dat elke keuze voor uitgaven of inkomsten gevolgen heeft en dat die keuzes niet altijd populair kunnen zijn.

“Aan de hand van vragen over hun zakgeld en het budget in een huishouden neemt het spel de spelers-leerlingen stapsgewijs mee”, legt Sven Gatz uit. “De leerlingen voeren in de klas discussies in groep over welke beleidsmaatregelen ze willen nemen. Het einddoel bestaat erin om, net als een minister van Begroting, keuzes te maken en de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren.”

Het weegschaalspel is een analoog educatief spel, met digitale ondersteuning. De resultaten van de samengestelde begroting worden gevisualiseerd op een smartboard. De leerlingen zien zo onmiddellijk of er een evenwicht, een tekort of een overschot is, en hoe populair of net onpopulair hun beslissingen en maatregelen zijn. Het volledig tweetalige spel duurt twee lesuren en is geschikt voor groepen van 7 tot 25 leerlingen.

“De begroting op de weegschaal” kan besteld worden via bfb.communicatie@gob.brussels, met vermelding van contactpersoon, onderwijsniveau (lager/secundair), afleveradres en telefoonnummer. Het spel werd ontwikkeld door De Aanstokerij, op initiatief van Brussel Financiën en Begroting en met de steun van de VGC.