VGC-meerjarenplan 2021-2025: Brussel maken we samen

Het VGC-College presenteert vandaag voor het eerst in de geschiedenis van de VGC een strategisch meerjarenplan dat alle aspecten van het VGC-beleid samenbrengt. Dit ambitieus plan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de komende jaren.
De VGC ging hiervoor samen met de Brusselaars aan de slag en gooide de deuren open voor iedereen die wilde meedenken over antwoorden op de Brusselse uitdagingen van vandaag en morgen. Honderden Brusselaars, organisaties en instellingen uit het N-netwerk en medewerkers van de VGC-administratie reikten ideeën en aanbevelingen aan.  
Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden kan je als concrete actie terugvinden in dit meerjarenplan. In het plan zijn de aanbevelingen uit Stadspiratie en de Ronde van Brussel aangeduid door hun specifieke logo.

Uitdagingen voor de stad

Brussel blijft groeien. En de grootstedelijke uitdagingen groeien mee. Er is nood aan nieuwe scholen, crèches, sport- en ontmoetingsplaatsen voor Brusselaars. De sociale evolutie, de superdiversiteit van ons Gewest en de armoede in onze stad vragen ook de komende jaren sterke antwoorden.

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: 'Met dit Meerjarenplan leggen we de doelstellingen en acties vast die tot 2025 ons beleid bepalen. We bouwen elke dag aan een leefbare en duurzame stad, waar het goed is om op te groeien als kind. Dat doen we door bijvoorbeeld in te zetten op kwalitatieve kinderopvang en gezinsondersteuning. We voorzien daarom jaarlijks 1,3 miljoen euro waarmee we de capaciteit van de kinderopvang met inkomenstarief verder uitbreiden en het tekort aan betaalbare kinderopvang aanpakken. Dit draagt bij tot gelijke kansen van bij de start voor onze ketjes.'

167 beleidsacties voor de komende 5 jaar

Met 167 beleidsacties wil de VGC een antwoord bieden op die uitdagingen. De zeven grote beleidsdoelstellingen drukken de beleidsambities van het VGC-College voor Brussel uit:

  1. Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen.
  2. Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad.
  3. We bouwen mee aan een meertalig Brussel.
  4. We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod 
  5. Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. 
  6. Brussel zorgt en beweegt.
  7. De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid.

Die 7 beleidsdoelstellingen krijgen vertaling in 33 concretere actieplannen en 167 acties.

Collegelid Sven Gatz: 'Dit Strategisch Meerjarenplan opent mooie perspectieven. Het stemt me zeer tevreden dat we blijven inzetten op scholenbouw en de verbetering van onze onderwijskwaliteit, zodat onze schoolgaande kinderen en jongeren maximaal hun talenten kunnen blijven ontwikkelen. Vanuit de VGC werken we ook mee aan de uitbouw van een meertalig Brussel, dat we vanuit onze openheid naar anderstaligen toe sterk zullen ondersteunen. Tenslotte zijn we er ook in geslaagd met vernieuwende participatietechnieken als Stadspiratie en de Ronde van Brussel, het specifieke traject in het onderwijs, de betrokkenheid van onze burgers, jong en oud, bij het beleid te versterken.'

De VGC is er voor de Brusselaar

De VGC richt zich met het meerjarenplan vanzelfsprekend tot de Nederlandstalige Brusselaars, maar net zo goed tot iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen, of die er spontaan mee in contact komt. Dat zijn veel mensen, met de meest uiteenlopende achtergronden, noden en passies. 

Collegelid Pascal Smet: 'Ik heb veel zin om de komende jaren met jullie aan deze stad te werken, en daar is dit meerjarenplan een mooie weerslag van. Ik wil van Brussel met én voor jullie een warme stad maken. Het verheugt me om vandaag zoveel solidariteit en engagement te zien. In deze moeilijke tijden kunnen we tonen dat de mensen het vuur zijn van deze samenleving. We laten elkaar niet los. Maar in 2021 wil ik mensen terug uit hun huizen en uit hun bubbels halen zodat ze mekaar en mekaars leefwereld leren kennen. Dat is wat mensen verrijkt en gelukkig maakt. Laten we samen het verschil maken in Brussel.'


Het meerjarenplan is dynamisch

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die de ogen openhoudt en inspeelt op een stad die samen met haar inwoners voortdurend transformeert. Het strategisch meerjarenplan is een dynamisch plan. We gaan de komende jaren bijvoorbeeld verder aan de slag met de ideeën van Stadspiratie en de Ronde van Brussel, we zetten nieuwe participatietrajecten op en werken nauw samen met de adviesraden. Zo blijven we het plan verfijnen en concretiseren.

Van meerjarenplan naar meerjarenbegroting

Het strategisch meerjarenplan dat nu voorligt, vormt een cruciale stap in de omschakeling die de VGC de komende jaren maakt op het vlak van strategische planning en financieel beheer. Vanaf 2022 wordt het juridisch en technisch ook mogelijk om de acties en de actieplannen in het meerjarenplan direct te koppelen aan de begroting. 

Na de goedkeuring van het plan door de Raad van de VGC zijn de documenten beschikbaar.