VGC opent nieuwbouw basisscholen Champagnat en Heilige Familie in Schaarbeek

In Schaarbeek zijn er twee Nederlandstalige basisscholen, aangestuurd door twee verschillende schoolbesturen, op één site gevestigd. De scholen Champagnat en Heilige Familie kennen al een lange geschiedenis. Ze illustreren hoe scholen kunnen samenwerken. Minister Sven Gatz opende nu een prachtig voorbeeld van zulke samenwerking: een nieuwbouw met een polyvalente zaal en twee klaslokalen die door beide scholen gebruikt zal worden.

De eerste gesprekken met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) rond dit nieuwbouwproject vonden in 2018 plaats. De nieuwbouw moest een oplossing bieden voor de noden van beide scholen.

De basisschool Heilige Familie had net een lange periode van grote werven achter de rug met de renovatie van haar schoolgebouw en met de bouw van bijkomende klassen. Maar door de sterke stijging van de leerlingenaantallen had de school nood aan twee bijkomende klassen.

Ook ten gevolge van de capaciteitsuitbreiding nam de Heilige Familie meer uren in gebruik van haar sportzaal. Hierdoor waren er minder uren beschikbaar voor de basisschool Champagnat en had de school te weinig turnruimte. Daarnaast had Champagnat ook nood aan extra overdekte speelruimte.

“De nieuwbouw die we vandaag ​ openen biedt een oplossing voor de gestelde problemen”, zegt Brussels minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs en de scholenbouw. “De polyvalente zaal kan gebruikt worden als turnzaal en overdekte speelplaats door Champagnat en enkele uren door Heilige Familie. En die laatste school krijgt er nog twee klaslokalen bij.”

De VGC ondersteunde dit bouwproject met een totale subsidie van 1.600.000 euro. De totale kostprijs van het bouwproject ligt op 1.900.000 euro. De bouw is eind 2020 gestart en is opgeleverd op 10 februari 2023.