VGC organiseert noodopvang in week voor kerstvakantie

Aangezien het Overlegcomité omwille van de oplopende coronabesmettingen heeft beslist de scholen in de week van 20 tot en met 24 december te sluiten, neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het initiatief om opvang te organiseren voor de kinderen van de Nederlandstalige basisscholen uit het Brussels Gewest die daar nood aan hebben.

De VGC verzocht de Nederlandstalige basisscholen van het gewest om de vraag naar noodopvang in kaart te brengen. Uit die rondvraag bleek dat minstens 82 scholen zelf, of met een directe partner opvang organiseren. Daarnaast is er ook nog behoefte aan extra opvang. Voor die extra opvang zal de VGC zorgen.

De nood aan opvang voor leerlingen die de scholen zelf doorgaven, varieert volgende week van 728 leerlingen (op vrijdag) tot 1013 (op dinsdag). De scholen die zelf voor opvang kunnen instaan, verwachten volgende week 356 (op vrijdag) tot 540 (op dinsdag) leerlingen. De scholen die zelf opvang organiseren, kunnen daar via de VGC een vergoeding voor aanvragen volgens de regels van de Vlaamse Gemeenschap.  Er zijn tenslotte ook scholen die van de ouders de vraag kregen om noodopvang te organiseren, maar dat niet zelf kunnen. Ook daar ligt de nood aan opvang het hoogst in het begin van de week en het laagst op vrijdag.

Om deze redenen vond de VGC het aangewezen zelf een noodopvangaanbod uit te werken. De VGC vond daarvoor op 11 locaties een bruikbare VGC-infrastructuur. Het gaat om de gemeenschapscentra De Maalbeek (voor de scholen uit Etterbeek en Elsene), De Markten (voor scholen uit Brussel-Stad),  Nekkersdal (voor scholen uit Brussel-Laken), De Rinck (voor scholen uit Anderlecht), Ten Weyngaert (voor scholen uit Ukkel), De Zeyp (voor scholen uit Ganshoren en Jette), Op-Weule (voor Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe) en de Kroon (voor Sint-Agatha-Berchem). Er is ook nog noodopvang gepland in Sporthal Emanuel Hiel (voor scholen uit Schaarbeek en Evere), Vrijetijdspunt Comenius (voor Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg) en op Campus Nieuwland (voor Sint-Gillis). De totale opvang op deze 11 plaatsen samen bedraagt minstens 372 plaatsen (op vrijdag) en maximaal 482 plaatsen (op maandag).

Gratis opvang door monitoren

De opvang op deze locaties wordt voorzien van 8u30 ’s morgens tot 17u ’s avonds – behalve op vrijdag 24 december, daar is de opvang van 8u30 tot 12u00. Deze opvang is gratis voor de ouders. Om de opvang te begeleiden, werden de monitoren van de VGC-speelpleinen aangeschreven. De oproep voor begeleiders werd ook gedeeld via de kanalen van de sportdienst en jeugddienst. Het doel is een monitor aan te stellen per tien kinderen. De monitoren zullen vergoed worden volgens de speelpleinbarema’s.

De VGC bezorgde scholen die aangaven geen noodopvang te kunnen organiseren, een link met een inschrijvingsformulier voor de opvangplaatsen van de VGC. De scholen zullen deze link doorsturen naar de ouders die aangaven zelf niet in opvang te kunnen voorzien. De inschrijvingen worden uiterlijk vrijdagmiddag 17 december verwacht. Dan zal blijken of de vraag per locatie overeenstemt met de beschikbare plaatsen.

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “We hebben ons uiterste best gedaan om in de extra verlofweek waartoe het Overlegcomité besliste ten gevolge van de vierde coronagolf, in een degelijk vangnet aan noodopvangplaatsen te voorzien voor ouders van kinderen uit de basisschool die niet thuis opgevangen kunnen worden. Ik ben daar onze scholen en vooral de VGC en al haar gemeenschapscentra en andere diensten die meewerken ontzettend dankbaar voor.”
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Dit is een huzarenstukje. Onze Brusselse jeugd staat er alweer. Enorme dank aan de vele animatoren die zich op korte tijd hebben gemeld, en aan de VGC-diensten die samen met de scholen en de ibo's het onmogelijke mogelijk maakte voor al die Brusselse gezinnen.”
“Ik wil alle medewerkers van onze gemeenschapscentra en de sportdienst ongelooflijk bedanken voor hun inzet, energie en flexibiliteit. Op heel korter termijn zijn niet enkel tal van praktische zaken geregeld om onze gebouwen te kunnen openstellen, er werd ook een aanbod aan activiteiten voor jonge Brusselaars ontwikkeld. Deze mensen geven alles voor onze Brusselse jongeren en hun ouders. We mogen hen dus erg dankbaar zijn,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.