VGC plant nieuwe grootschalige schoolinfrastructuur op Anderlechtse Walcourt-Deleerssite

Op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor scholenbouw, besliste het VGC-College de Walcourt-Deleerssite te kiezen voor een grootschalig schoolinfrastructuurproject. Er wordt naar gestreefd tegen 2024 twee basisscholen en twee secundaire scholen te realiseren.

De VGC zal voor de schoolinfrastructuur samenwerken met de nv Kairos, een private partner. Naast de nieuwe scholen komt er op de site ook nieuwe woon-, winkel- en werkruimte. De site Walcourt-Deleers bevindt zich in een prioritaire ontwikkelingspool en in een stadsvernieuwingsgebied binnen het Kanaalplan. De gemeente Anderlecht gaat de omgeving van het vlakbij gelegen Biestebroekdok ontwikkelen tot een nieuw woongebied van 15.000 personen.

Minister Sven Gatz: ‘De demografische ontwikkeling van Brussel dwingt ons om aan een hoog tempo scholen te blijven bouwen. De vraag naar meer Nederlandstalig basisonderwijs is nog steeds groter dan het aanbod en ook de vraag naar Nederlandstalig secundair onderwijs zal alleen maar toenemen, zoals de recente septembertelling vorige week trouwens al illustreerde. De VGC zal daarom met veel ambitie blijven investeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en daarbij constructief samenwerken met haar partners. Voor dit grootschalige project gaat de VGC met een private partner scheep.’

Op basis van een marktbevraging die enkele maanden geleden werd gestart, koos de VGC voor de locatie van de nieuwe infrastructuur voor de Anderlechtse Walcourt-Deleerssite. Het nieuwe project is gesitueerd in Anderlecht, de gemeente waar de capaciteitsdruk op het Nederlandstalig onderwijs het hoogst is. Bovendien ligt de site dichtbij Vorst, waar het aanbod Nederlandstalig onderwijs eerder beperkt is, zeker inzake secundaire scholen.

Met de nv Kairos heeft de VGC een realisatieovereenkomst gesloten voor de scholenbouw. Voor wat het publieke programma betreft wordt op 20.000 m² gestreefd naar twee basisscholen van elk 240 leerlingen, twee secundaire scholen van elk 500 leerlingen en een kinderdagverblijf van 50 kindplaatsen. De mogelijkheid van een locatie voor deeltijds kunstonderwijs zal nog worden onderzocht.

Met die omvang van zo’n 1.500 plaatsen is deze geplande schoolinfrastructuur van de grootteorde als die op de St-Michelsite (Molenbeek), Comenius (Koekelberg) of de Gallaitstraat (Schaarbeek). Daarnaast zal de site ook stedelijke functies omvatten als wonen, handel, werkgelegenheid, groen en recreatie. De sportinfrastructuur van de scholen zal openstaan voor de buurt en ook ruimte bieden aan een brede schoolwerking.

Contact

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole