VGC trekt 400.000 euro uit voor projecten die polarisatie tegengaan

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert, op initiatief van Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid voor Samenleven & Diversiteit Ans Persoons, een projectoproep tegen polarisatie en voor meer verbinding in onze stad. Concreet trekt de VGC in 2024 en 2025 telkens 200.000 euro uit voor projecten die stereotypen en vooroordelen tegengaan, die de dialoog over gepolariseerde thema’s stimuleren en/of brave spaces mogelijk maken. De projectoproep past in het Beleidsplan Samenleven van de VGC en het Vlaams plan Samenleven.

Superdiverse stad
​Eén van de grote uitdagingen vandaag in onze stad is zogenaamde ‘schadelijke polarisatie’ tegengaan. 'Schadelijke polarisatie' ontstaat wanneer verschillende maatschappelijke groepen op één thema een andere mening hebben en als gevolg daarvan uit elkaar groeien en niet meer met elkaar in dialoog gaan. Dit probleem wil de VGC tegengaan door positief in te spelen op de uitdagingen die superdiversiteit met zich meebrengt.

Stereotypen, maatschappelijke dialoog en brave spaces
​Met de projectoproep tegen polarisatie en voor verbinding wil de VGC nu enkele vernieuwende en kwaliteitsvolle projecten opstarten. Er wordt gezocht naar initiatiefnemers die op innovatieve wijze de afstand tussen verschillende groepen verkleinen en ruimte creëren voor gesprekken over maatschappelijke thema’s. Het kan gaan over zowel polarisatie voorkomen, als over de aanpak van reeds gepolariseerde situaties.

Zowel in 2024 als in 2025 trekt de VGC 200.000 euro uit voor dergelijke projecten, 400.000 dus in totaal. Elk project moet inzetten op minstens één van deze kernthema’s: stereotypen en vooroordelen tegengaan, de dialoog stimuleren over thema’s die tot polarisatie leiden en/of de inrichting van brave spaces ofwel veilige omgevingen waar iedereen op gelijke voet ervaringen kan delen.

Tot 130.000 euro per project
​De projecten moeten een duidelijke link hebben met de gemeenschapsbevoegdheden (jeugd, cultuur, sport, onderwijs, gezondheid, welzijn…) en de actieve participatie van de doelgroep doorheen het hele traject stimuleren. Initiatiefnemers kunnen Brusselse vzw’s, openbare besturen of instellingen zijn die een Nederlandstalig karakter hebben. Elk goedgekeurd project krijgt in principe voor de volle twee jaar de projectsubsidie en kan rekenen op een bedrag tussen 20.000 euro en 65.000 euro per jaar, dus tot 130.000 euro in totaal.

Het volledige reglement van de projectoproep is raadpleegbaar op vgc.be. Op dinsdag 23 januari is er een infomoment. De deadline om een project in te dienen, is 1 maart 2024. In april 2024 zal het VGC-college beslissen welke aanvragen goedgekeurd worden. Op 1 juni zouden de projecten dan kunnen starten. Via een lerend netwerk zullen de verschillende initiatiefnemers hun ervaringen en opgedane expertise met elkaar delen.

"Brussel is vaak een weerspiegeling van de wereld. Mondiale thema's, problemen en conflicten, zoals de oorlog in Gaza, vinden makkelijk de weg naar de Brusselse huiskamers, straten en speelplaatsen. Met de VGC pakken we de uitdagingen die bij het diverse karakter van onze stad horen op een constructieve manier aan. Met deze projectoproep tegen polarisatie dragen we bij aan de verbinding van de verschillende groepen in onze stad. Daar is meer dan ooit nood aan", vindt Ans persoons.